Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä puoliskolla 21,3 prosenttia edellisvuodesta ja oli 89,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi peräti 43,2 prosenttia.

Keskisuomalaisen julkaiseman tiedotteen mukaan huhtikuun 2017 kunnallisvaalien yhtedyessä konsernin lehdissä toteutettu vaalimainonta ylitti edellisten kunnallisvaalien tason.

Talouden yleinen elpyminen ei ole kasvattanut mainonnan määrää ja erityisesti printtimediassa mainonnan volyymien kehitys on ollut vaisua. Keskisuomalaisen myynti on kuitenkin kehittynyt toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan suotuisasti.

"Vuoden alusta käyttöön otettu toimintopohjainen johtamismalli on nopeuttanut konsernin kykyä reagoida markkinoiden tarpeisiin. Pyrimme parantamaan entisestään asiakaskokemusta ja luomaan uusia kuluttajille lisäarvoa tuottavia palveluja", Vesa-Pekka Kangaskorpi sanoo.

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi uskoo vuoden 2017 tuovan edellisvuotta paremman tuloksen, vaikka paperilehtien levikit ovat lievässä laskussa ja digitaalisten tuotteiden kysyntä ei vielä kompensoi paperilehtien levikin laskua.

"Liikevaihto ja tulos paranevat edellisvuoteen verrattuna huolimatta vaikeasta markkinatilanteesta. Kuluttajamarkkinoilla paperilehden tilanne on haasteellinen ja jatkammekin määrätietoista digitaalisten tuotteiden kehittämistä", Kangaskorpi sanoo.