Mediatalo Keskisuomalainen julkisti puolivuosikatsauksensa. Yhtiö raportoi liiketoimintansa kehityksestä kahdesti vuodessa.

Keskisuomalaisen liikevoitto laski tammi–kesäkuussa vertailukauden 7,1 miljoonasta eurosta peräti 97,2 prosenttia 0,2 miljoonaan euroon. Käyttökate pieneni 13,8 miljoonasta 7,2 miljoonaan euroon.

Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 101,1 miljoonaa euroa, kun se oli vielä vuosi sitten 112,5 miljoonaa euroa. Liiketulosmarginaali putosi vertailukauden 6,3 prosentista 0,2 prosenttiin. Osakekohtainen tulos laski 0,15 euroon vertailukauden 0,55 eurosta.

”Mainonnan volyymi konsernitasolla tarkastelukauden aikana putosi 25 %. Pudotusta loivensi 2019 huhtikuun alusta konserniin konsolidoidun Kaakon Viestinnän vaikutus. Ilman tätä pudotus olisi ollut mediamyynnissä 32,5 %. Näin merkittävää mediamyynnin putoamista on mahdoton kompensoida täysimittaisesti tehostamisilla”, Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi kertoo tulostiedotteessa.

Valopilkkuna on kuitenkin konsernin digitaalisten sisältötuotteiden kysyntä, joka jatkoi koronan aikana kasvuaan.

”Konsernin tilaustuotot kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 18,7 %. Myös tähän vaikutti merkittävästi Kaakon Viestinnän mukaantulo konserniin. Digitaalinen tilausmyynnin kasvu oli 58 %. Ilman Kaakon Viestinnän vaikutusta kasvua oli 28 % edelliseen vuoteen verrattuna.”

Koronatilanne yhä arvaamaton

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat kohdistuneet Kangaskorven mukaan voimakkaimmin konsernin kaupunkilehtiin, joiden ansainta muodostuu pelkästään mainostuotoista.

Kaikkineen yhtiössä on koronapandemian vaikutuksien seurauksena läpikäyty kattava tehostaminen, joka on sisältänyt muun muassa lomautuksia ja johdon palkan leikkauksia.

Uutta tulosohjeistusta Keskisuomalainen ei vielä anna.

”Liikevaihtomme ja tuloksemme ovat koronan seurauksena vuoden 2020 osalta edellisvuotta huonommat. Tarkemman ohjauksen antaminen koronatilanteen arvaamattomuuden takia on mahdotonta tässä vaiheessa. Syksyn aikana toivomme näkyvyyden paranevan, mikä mahdollistaisi tarkemman ohjauksen antamisen.”

Yhtiö perui aiemman ohjeistuksensa maaliskuun puolivälin jälkeen koronakriisiin vedoten. Vielä helmikuussa yhtiö uskoi sekä liikevaihdon että operatiivisen liikevoiton pysyvän vuoden 2019 tasolla.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto rikkoi ennätyksiä

Viime vuonna Keskisuomalaisen liikevaihto ylsi 231,1 miljoonaan euroon, mikä oli mediatalon historian korkein liikevaihto. Liikevoitto kasvoi 132 prosenttia eli 3 miljoonasta eurosta 7,2 miljoonaan euroon.

Liikevaihdon kasvun taustalla olivat vuoden 2019 aikana ostetut Kaakon Viestintä Oy sekä Suomen Suoramainonta Oy.

Vuoden 2019 lopussa yrityksen vakavaraisuutta ja tappionsietokykyä mittaava omavaraisuusaste oli 39,4 prosenttia, mikä viitteellisen tulkinnan mukaan on hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.

Tuoreen osavuosikatsauksen perusteella Keskisuomalaisen omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 40,7 prosenttia.

Keskisuomalaisen yhtiökokous vahvisti toukokuun lopussa vuoden 2019 tilinpäätöksessä esitetyn hallituksen osinkoehdotuksen, joka oli 0,75 euroa osakkeelta. Osingon ensimmäinen erän eli 0,50 euron irtoamispäivä oli 1. kesäkuuta ja osingon toisen erän eli 0,25 euron irtoamispäivä on 23. lokakuuta.