”Keskuskauppakamarissa herättiin siihen, että tulevaisuudessa vastuullisuusasiat ovat keskeisiä yrityksen kilpailukyvyn kannalta, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen .

Näyttää siltä, että markkinoiden näkökulmasta vastuullisuus todellakin kannattaa. Oxfordin yliopiston kokoomatutkimuksessa käytiin läpi 200 tutkimuksen tuloksia, joista 88 prosentissa todettiin, että tarkat vastuullisuuskäytännöt merkitsivät parempaa liiketulosta.

Nordean selvityksen mukaan parhaimman ESG-luokituksen saaneiden yritysten tuotto ja osakkeen arvokehitys ovat olleet viimeisen kuuden vuoden aikana viisi prosenttia korkeammat kuin alhaisemman luokituksen saaneiden yritysten.

ESG on lyhenne sanoista environmental, social sekä governance, eli ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Keskuskappakamarin uuden lautakunnan vastuullisuustyölle asettamissa kriteeristöissä keskeisiä ovat päästövähennykset, ihmisoikeuskysymykset, sosiaalinen vastuu sekä laaja ympäristövastuu. Aiheiden tiimoilta ei ole aiemmin tehty Keskuskauppakamarissa koordinoitua yhteistyötä.

Yrjö-Koskisen mukaan olennaista on rakentaa riittävän luotettava mutta yksinkertainen järjestelmä. Sellaista on mahdollista soveltaa myös pk-yrityksiin, joita suurin osa kauppakamareiden jäsenistä on.

”Vastuullisuustyö vaatii resursseja, joita pienillä yrityksillä ei välttämättä ole. Haluamme tukea jäsenyrityksiämme”, hän sanoo.

Syksyn aikana Keskuskauppakamari käynnistää päästövähennyskoulutukset yhteensä kuudella paikkakunnalla. Jokaiseen toivotaan 30:a osallistujayritystä. Tilaisuuksiin voivat osallistua myös sellaiset yritykset, jotka eivät ole alueellisten kauppakamarien jäseniä.

”Toivon, että saamme tähän mahdollisimman laajalti erilaisia yrityksiä mukaan. Nykyisin yritysmaailmassa tiedostetaan, että jos vastuullisuusasiat eivät ole kunnossa, sen perusteella voi syntyä isoja vahinkoja”, Yrjö Koskinen sanoo.

Tänä keväänä kohun silmään joutuivat suomalaiset vaatealan yritykset. Eettisen kaupan puolesta ry:n selvityksen mukaan yksikään arvioidusta 23 yrityksestä ei selviytynyt Rank a Brand -kriteeristön perusteella parhaaseen A-luokkaan. Huonoimpaan E-luokkaan sijoittui 12 yritystä. Kriteeristö keskittyy ilmastonsuojelun, ympäristönsuojelun ja työolosuhteiden arviointiin.

Toisaalta suurista suomalaisista yrityksistä seitsemän on noussut maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Yrjö-Koskinen arvioi, että suuret kotimaiset yritykset ovat yleisesti ottaen tiedostaneet vastuullisuuskysymykset pitkään. Lisäksi niillä on ollut voimavaroja kysymysten huomioimiseen.

”Myös pk-yritykset ovat kiinnostuneita parantamaan vastuullisuutta, mutta tarvitsevat siihen tukea ja ohjeistusta”, Yrjö-Koskinen toteaa.

Koulutustilaisuuksien valmistelun ja valvomisten lisäksi keskuskauppakamari laatii tarkat kriteerit vastuullisuustyölle. Esimerkiksi päästövähennyksissä tämä tarkoittaa, että yrityksen pitää sitoutua hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 tai viimeistään vuoteen 2040 mennessä. Yrityksen tulee laatia tarkka toimenpidesuunnitelma siitä, miten se aikoo saavuttaa tavoitteen.

”Huomioimme arvioinnissa sen, jos yritys on esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana tehnyt merkittäviä päästövähennyksiä toimintaprosessissaan”, Yrjö-Koskinen sanoo.

Kriteerit täyttävälle yritykselle on todennäköisesti luvassa sertifikaatti, jota se voi käyttää markkinoinnissaan.

Vastuullisuuslautakunta laatii seuraavien vuosien aikana periaatteet myös ihmisoikeuskysymyksiin, sosiaaliseen vastuuseen sekä laajaan ympäristövastuuseen liittyen. Lopulliset linjaukset ihmisoikeuskysymyksiin liittyvästä kriteeristöstä lautakunta tekee ensi syksynä.