PR- ja viestintätoimisto Marsaana Communications on laajentanut toimintaansa live shopping -tapahtumien konseptoimiseen ja tuottamiseen.

Marsaanan Marsaanan Senior Account Manager Sarah Grünn kertoo M&M:lle toimiston halunneen laajentaa toimintaansa live shopping -tapahtumien konseptoimiseen ja tuottamiseen, koska kyseessä on nousussa oleva, kiinnostava ilmiö.

Yrityksen henkilöstö on huomannut, että konseptille on kysyntää myös Suomen markkinalla. Marsaanan asiakkaat Suomessa ovat olleet kiinnostuneita uudesta konseptista.

”Meillä on ennestään vahvaa osaamista PR:n, tapahtumien konseptoinnin sekä vaikuttajamarkkinoinnin saralla. Tämän johdosta meillä oli nähdäksemme mainiot lähtökohdat ryhtyä luomaan uutta palvelua, sillä live shoppingissa kaikki nämä elementit on mahdollista yhdistää”, Grünn kertoo.

Alun perin Kiinasta lähtöisin olevaa live shoppingia on kutsuttu ”verkkokaupan ostos-tv:ksi”. Nykymuodossaan konsepti syntyi vuoden viime vuosikymmenen puolivälissä.

Kiinassa live shopping on tällä hetkellä reilun 60 miljardin dollarin bisnes, ja Grünnin mukaan live shopping -konseptit tuottavat keskimäärin yhdeksän prosenttia verkkokauppojen myynnistä. Kiinasta ilmiö on levinnyt etenkin Yhdysvaltoihin ja on vähitellen rantautumassa vahvemmin myös Eurooppaan.

Keskimäärin 45–60 minuutin kestoiset live shopping -tapahtumat toteutetaan yrityksen verkkokaupassa suorana videolähetyksenä. Tyypillisesti vaikuttaja tai yrityksen asiantuntija esittelee yrityksen tuotteita ja kuluttajat tekevät ostoksia lähetyksen aikana.

Tapahtumat tarjoavat kuluttajille usein rahallisia etuja sekä inspiroivat ja nopeuttavat ostopäätösten tekoa. Liven aikana kuluttajalla on mahdollisuus kommunikoida vaikuttajan tai asiantuntijan kanssa ja kysyä täsmentäviä kysymyksiä ennen tuotteen ostamista chatin välityksellä.

Monenlaisia mahdollisuuksia

Live shopping -tapahtumat tarjoavat yrityksille mahdollisuuden luoda personoitua sisältöä sekä vuorovaikutuksen kuluttajan kanssa. Konsepti ottaa Grünnin mukaan tuulta alleen etenkin kosmetiikka- ja muotialalla.

”Olemme perehtyneet tarkasti muun muassa Kiinasta ja Yhdysvalloista saatavaan dataan. Näissä maissa muoti- ja kauneusala ovat olleet vahvoilla live shoppingin kontekstissa.”

Konseptin soveltamiselle ei ole alallisia rajoitteita. Olemassa olevat esimerkit edelläkävijämarkkinoilta antavat jo osviittaa siitä, mihin kaikkeen uusi konsepti voi taipua.

”Aasiassa tapahtumia hyödyntää jo kiinteistönvälittäjät. Kasvun rajana on vain mielikuvitus”, sanoo Grünn.

Virtuaalisen live shopping -tapahtuman onnistumisen ratkaisevat sitä seuraavat ihmiset. Siksi suunnittelutyössä tulee ensimmäisenä räätälöidä tarkoin kuluttajan tarpeet.

”Aivan ensin on mietittävä, mitä kuluttaja haluaa ja kuinka häntä voidaan palvella parhaiten. Parhaimmillaan live shopping informoi, inspiroi, viihdyttää sekä nopeuttaa ja helpottaa ostamista”, Grünn toteaa.

Palvelukokemukseen kuuluvat myös tekniset elementit. On tärkeää varmistaa, että lähetys on sujuva, eikä ylimääräisiä katkoja tule. Myös äänen kuuluvuuteen ja valaistukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta katselukokemus on mahdollisimman miellyttävä.

Ilmiö itsessään on Euroopassa vielä hyvin uusi. Siksi Marsaanan tavoitteena on tämän vuoden aikana lisätä ihmisten tietoisuutta live shoppingista sekä auttaa kuluttajia ja yrityksiä ymmärtämään paremmin, mistä oikein on kyse.

”Se ei ole mikään Instagram Live -lähetys vaan livetsriimaus yrityksen verkkokaupassa. Kun puhutaan uudesta ilmiöstä, on tärkeää auttaa ihmisiä paitsi kiinnostumaan, myös ymmärtämään”, Grünn sanoo.

Marsaana Communications työllistää Suomessa tällä hetkellä yhdeksän henkeä. Liikevaihto kuluvana vuonna päättyneellä tilikaudella oli noin 1,34 miljoonaa euroa myyntikatteen ollessa 26,2 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 43 000 euroa.