Kansainvälinen kokemuksellisen markkinoinnin toimisto MKTG ja kaupoissa tehtävään markkinointiin erikoistunut markkinointitoimisto Johdin Oy ovat päättäneet aloittaa yhteistyön. Pitkäaikaiset kilpailijat ryhtyvät yhdessä kehittämään myymälöissä tehtävää markkinointia vastaamaan paremmin asiakkaidensa tulevaisuuden haasteisiin sekä luomaan entistä parempia fyysisiä ja digitaalisia tuotteita ja palveluita.

”In-store -markkinointi on erittäin tärkeä osa asiakkaittemme liiketoimintaa, sillä se luo aktiivisia brändikohtaamisia kuluttajien ja brändien välillä. Konsulenttien ja brändilähettiläiden tekemä työ nähdään usein vain tuotepromootiona, mutta kokemuksesta tiedämme, että in-store-markkinointi on merkittävä osa brändin ja asiakkaan tuloksellista vuorovaikutusta”, sanoo MKTG:n toimitusjohtaja Mikael Castrén tiedotteessa.

Hänen mukaansa tavoitteena on taata maksimaalinen hyödyn ja tiedon siirtyminen kuluttajilta asiakasyrityksille.

Yhteistyössä hyödynnetään molempien osapuolten ydinosaamista. MKTG ottaa tulevaisuudessa yhä vahvemman roolin toimenpiteidensuunnittelussa ja uutta liiketoimintaa lisäävien mahdollisuuksien löytämisessä, ja Johdin keskittyy niiden toteuttamiseen kaupoissa.

”Kauppa on meidän henkinen kotimme. Haluamme, että asiakkaan kokemus ostopolun tärkeimmässä hetkessä, ostopäätöstä tehtäessä kaupassa, on mielekäs. Yhdistämällä voimamme MKTG:n kansainvälisen osaamisen kanssa kykenemme jatkuvasti kehittämään liiketoimintaamme ja koko toimialaa parempaan suuntaan”, sanoo Johdin Oy:n toimitusjohtaja Johanna Hautamäki.

Hautamäki ja Castrén uskovat yhteistyön mahdollistavan entistä tehokkaamman toimintamallin.

”Yhteistyössä pystymme myös jakamaan tietoa ja oppimaan nopeammin sekä reagoimaan markkinan muutoksiin entistä tuloksellisemmin”, he sanovat.