Britannian markkinointialalla seurataan tiiviisti nopeaa digitaalista kehitystä. Verkko, sosiaalinen media ja massadata kiinnostavat nyt siltä kannalta, miltä kanavilta kuluttaja löytyy ja millainen markkinointiviesti vetoaa parhaiten.

Yhtä suositummaksi on tullut ohjelmallinen markkinointi, jossa mainostilan hankinta ja kampanjoiden toteutus on automatisoitu.

"Mitattavuus on yksi keskeinen ongelma, kun internet on kasvanut ja dataa on ihan hirveästi. Kuluttajat ja bisnekset elävät verkossa, siellä tehdään ostokset ja hoidetaan pankkiasiat", sanoo toimitusjohtaja Saija Mahon, jonka perustaman Mahon Digital Marketing -yrityksen pääkonttori on Lontoon lähellä Waressa.

"Olemme investoineet työkaluihin, automaatioon. Sillä saamme selville, missä voimme tavoittaa kuluttajakunnan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, että markkinointibudjetit eivät häviä tuhkana tuuleen", Mahon toteaa.

Toisena markkinoinnin trendinä Mahon nostaa esiin videoiden käytön jatkuvan kasvun. Mainoskirjeet eivät enää pure, vaan nyt etsitään vuorovaikutusta.

"Videossa kuva, ääni ja teksti nivoutuvat tehokkaasti yhteen, jotta saadaan luotua fiilistä ja tunneälyä. Tunneälystä puhutaan nyt paljon, miten saadaan asiakkaat tuntemaan jotain sen sijaan, että vain toitotamme ’osta tuote, se on paras’."

Algoritmien avulla lasketaan sitoutumisprosentteja ja konversioita ja yritetään selvittää sitä, saavuttaako video kampanjan päämäärät. Toisten tarkoitus on levittää tunnettavuutta, kun toisilla on selkeämmät myyntitavoitteet.

Mahon Digitalin asiakkaisiinsa kuuluvat kansainvälinen suuryritys Capita, Mark & Spencer -ketju, suomalainen Bunge ja lukuisia pienempiä yrityksiä. Saija Mahonin mukaan isot yritykset ymmärtävät markkinoinnin merkityksen investointina.

"Vaikka myyntiä ei olisi ollut odotetusti ja brexitin takia oltaisiin nyt varovaisia, markkinointi pidetään elossa. Muuten kilpailijat menevät tosi nopeasti ohi. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä markkinoinnista nipistetään helposti ensimmäisenä."

Kirjeenvaihtajareportaasi on julkaistu ensimmäisen kerran Markkinointi&Mainonta -lehdessä 20/2016. Jutuissa pääsevät ääneen kuusi Alma Talentin kirjeenvaihtajaa: Antti Lehmusvirta Ruotsista, Pia Heikkilä Intiasta, Auli Valpola Britanniasta, Tapio Nurminen Saksasta, Martti Kiuru Venäjältä ja Senja Larsen Yhdysvalloista.

Seuraavaksi voit lukea reportaasin Atlantin tuolta puolen, Yhdysvalloista.