Digitaalisen kaupan konsulttiyhtiö Columbia Road järjesti syksyllä koko satapäiselle henkilöstölleen avoimen ja tasavertaisen osakeannin. Tilaisuuteen päätti tarttua puolet ihmisistä.

Anti oli jaettu kahtia yleiseen ja partner-ohjelmaan, joista jälkimmäiseen piti hakea. Siihen valittiin 15 avainhenkilöä kaikilta senioriteettitasoilta. Erona oli oikeastaan vain se, että firma auttoi tarvittaessa mahdollisen pankkilainan saamisessa ja ostettujen osakkeiden määrä oli keskimäärin hieman suurempi.

Helsingissä ja Tukholmassa toimivan konsernin liiketoimintaa johtava managing partner Sirkka-Liisa Rotinen kertoo, että vastaanotto annille oli hyvin positiivinen. Osakeostot liikkuivat työntekijää kohden tuhannen ja sadantuhannen euron välillä.

”Ihmiset tuntuvat arvostavan tätä mahdollisuutta todella paljon”, Rotinen sanoo.

Malli on tuttu lukuisilta it-firmoilta, myös Columbia Roadin emoyhtiöltä Futuricelta. Teknologiayritys on järjestänyt jo useamman osakeannin henkilöstölleen, joiden seurauksena neljännes firmasta on siirtynyt työntekijöiden omistukseen.

Osakeannilla ei ollut tarkoitus hakea rahoitusta yrityksen toimintaan vaan vain sitouttaa henkilöstöä.

”Tärkeintä on, että ihmiset sitoutuvat ja pääsevät nauttimaan pitkän aikavälin menestyksestä. Ihmisten kautta ja heidän takiaan tätä tehdään”, Rotinen toteaa.

Etenkin pienessä ja kasvavassa yrityksessä arvonnousun voi nähdä ja sitä kautta kokea oman työnsä merkityksen eri tavalla. Tuottokin saattaa, jos kaikki sujuu ”todella hienosti”, olla merkittävä.

Columbia Roadissa kasvua on tullut viime vuosina. Vuonna 2016 perustetun firman liikevaihto kasvoi vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan liki kolmella miljoonalla eurolla ja sama kehitys jatkui myös viime vuonna.

Ei-likvidin osakkeen kääntöpuoli on, ettei niitä välttämättä saa muutettua työsuhteen aikana rahaksi, tosin tilaisuuksia siihen saatetaan tarjota. Työntekijän vaihtaessa työpaikkaa yritys on sitoutunut ostamaan osakkeet.

Jatkossa kaikki uudet työntekijät, osa-aikaiset mukaan lukien, voivat osallistua osakeohjelmaan.