Television katselu on markkinatutkija eMarketerin mukaan kasvanut Yhdysvalloissa yllätyslukuihin, kun ihmiset istuvat ruutujen ääressä koronaepidemian takia.

Tv-yleisön ennustetaan kasvavan vuonna 2020 8,3 miljoonalla, jolloin kokonaiskulu olisi 287,3 miljoonaa. Tämä olisi ensimmäinen kasvu sitten vuoden 2011. Vaikka katsominen on lisääntynyt eniten iäkkäillä ihmisillä, kasvua on kaikissa ikäluokissa.

Sekä katsojien määrä että katseluun käytetty aika ovat kasvaneet. Katseluun käytetty aika on keskimäärin 2 tuntia 46 minuuttia vuorokaudessa, joka merkitsee 19 minuutin kasvua viime vuoteen verrattuna. Aikaisempi ennuste loppuvuoden 2019 perusteella ennusti laskua 2 tuntiin ja 20 minuuttiin.

"Kuluttajat ovat ilman muuta asettuneet televisioiden ääreen, koska heidän on pitänyt pysyä kotona. Lisäksi pandemia on kasvattanut kiinnostusta uutisia kohtaan. Ihmisten vapaa-aika on myös lisääntynyt", sanoo eMarketerin analyytikko Oscar Orozco.

Hyvä kehitys ei kuitenkaan jatku pandemian jälkeisessä elämässä. Kun kotiin jäämisen rajoitukset vähitellen lievenevät, paluu normaaliin alkaa jälleen ja television katselu vähenee taas trendinomaisesti, sanovat asiantuntijat.

Vuoden 2021 loppuun eMarketer ennustaa katselun vähenevän 38 minuuttia vuorokaudessa. Koska vuoden 2020 luvut ovat poikkeuksellisen suuria, pudotus on suurempi, kuin se muutoin olisi ollut.