Koronatilanne koettelee pahasti suomalaisten toimeentuloa, mikä näkyy Kelan toimeentuloturvaetuuksissa.

Kelan mukaan kriisi on iskenyt varsinkin nuorten ja erityisesti nuorten naisten toimeentuloon.

”Tämä näkyy myös tuoreissa perustoimeentulotuen saajatilastoissa. Uusien perustoimeentulotukea saaneiden alle 25-vuotiaiden naisten määrä kasvoi 70 prosenttia ja 25–35-vuotiaiden 92 prosenttia verrattuna edellisvuoden huhtikuuhun”, kerrotaan Kelan tutkimusblogissa.

Seuraavaksi eniten kasvoi 25–34-vuotiaiden (+60 %) ja alle 25-vuotiaiden (+58%) miesten määrä. Hieman vähemmän kasvoi 35–64-vuotiaiden saajien määrä.

Kelan mukaan työmarkkina-asemaan liittyvä epävarmuus, alle 25-vuotiaita koskevat työttömyysturvan tiukemmat ehdot sekä säästöjen ja varallisuuden vähyys johtavat normaalitilanteessakin siihen, että nuoret ovat yliedustettuina toimeentulotuen saajissa.

Koronan vuoksi asetettujen rajoitusten vuoksi monien palveluiden ja tuotteiden kysyntä väheni, mikä on aiheuttanut lomautusaallon erityisesti palvelualoilla.

Lomautuksen ajalta voi saada työttömyysturvaa. Jos tulot jäävät vähäisiksi, voi kotitaloudella olla oikeus lisäksi yleiseen asumistukeen ja perustoimeentulotukeen.

Perustoimeentulotuki toimii viimesijaisena turvana, ja ennen sen saamista kotitalouksien tulee turvautua omiin säästöihinsä ja hakea ensisijaista etuutta, esimerkiksi työttömyysturvaa.

Kelan mukaan perustoimeentulotuen hakemusmäärät ovat pysyneet viime vuotta alemmalla tasolla.

”Tuoreet perustoimeentulotuen saamista kuvaavat tilastot kuitenkin osoittavat, että myös perustoimeentulotuen tarve on kasvanut”, kerrotaan Kelan tutkimusblogissa.

Yhteensä perustoimeentulotukea sai huhtikuussa hieman yli 151 000 kotitaloutta. Määrä on hieman vähemmän kuin edeltäneiden vuosien kesäkuukausina, jolloin saajia on ollut yleensä eniten.

”Jos tilanne pitkittyy, on tulevina kuukausina odotettavissa vieläkin enemmän kasvua perustoimeentulotuen saajamäärissä.”

Kelan mukaan työttömyysturvan hakemusmäärät lähtivät kasvuun heti poikkeusolojen alkaessa ja olivat suurimmillaan huhtikuun alussa. Kelaan on tullut 16. maaliskuuta jälkeen yhteensä 144 000 uutta työttömyysturvahakemusta. Hakemuksia on tullut 84 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

Eniten työttömyysturvahakemusten määrä on kasvanut Uudellamaalla, jossa se on yli kolminkertaistunut. Uudenmaan jälkeen eniten hakemusten määrä on kasvanut Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla.