Keskisuomalainen ja suomalainen startupyritys NayaDaya Oy analysoivat, miten koronavirusepidemiaan liittyvät uutiset vaikuttavat suomalaisten tunteisiin ja käyttäytymiseen.

Analyysi perustuu lukijoiden tunnereaktioihin uutisartikkeleissa sekä tieteelliseen malliin tunteista ja käyttäytymisestä. Tunnedataa on kerätty tähän mennessä yli 4 000 koronavirustilannetta käsittelevästä tekstistä. Jutut on julkaistu kuuden viime viikon aikana.

Tunnedatan analysointi paljastaa, että kansalaisten kokemuksia on hallinnut pelko, jonka määrä on kasvanut tartuntojen lisääntyessä. Pelon tunne väheni vasta, kun viranomaiset pystyivät antamaan selkeitä ohjeita, kuinka suomalaisten tulisi toimia, jotta virus ei leviäisi hallitsemattomasti.

Pelon tunnetta vähensivät myös hallituksen rajoituspäätökset sekä poikkeuslakien käyttöönotto. Epävarmuus heräsi kuitenkin uudelleen, kun päätös Uudenmaan eristämisestä tehtiin.

Viimeisen viikon aikana menettämisen kokemusta kuvaava suru on kasvanut ja lähestyy jo pelon määrää. Lukijat arvioivat tapahtumia hallituksen ja viranomaisten antamien tietojen ja ohjeiden, median luoman kuvan sekä sosiaalisen median keskustelujen perusteella.

Mediatalo Keskisuomalaiseen kuuluvan Etelä-Suomen Median sisältöjohtaja Silja Tenhunen kertoo, että epävarmuus ja sen synnyttämä pelko voivat vaikuttaa ihmisiin lamaannuttavasti.

“Tunnedata kuvaa, miten epävarmuutta seurasi pelon jyrkkä kasvu ja miten vasta selkeiden ohjeiden jälkeen epävarmuus väheni. Pelko – tai se, etteivät media tai viranomaiset pysty vielä tarjoamaan varmoja vastauksia ja neuvoja – voi johtaa lamaantumiseen”, Tenhunen kertoo tiedotteessa.

Yleisimpiä koronavirusuutisiin liittyviä tunteita ovat viimeisen kuuden viikon aikana olleet pelko, suru, kiinnostus, myötätunto ja tyytyväisyys.

”Tunne siitä, että joku on ohjaksissa tai että tiedän, mitä minun pitäisi tehdä, lieventää uhan tuntua ja pelon vaikutuksia. Tunnedata indikoi siten päättäjien ja viranomaisten toiminnan ja kriisiviestinnän seurauksia”, Tenhunen toteaa.

Vastuu ei kuulu ainoastaan päättäjille ja viranomaisille vaan myös uutismedialle. Lukijoille on tuotettava luotettavaa tietoa, mutta myös tunteet on otettava Tenhusen mukaan huomioon.

“Tunnedatan osoittama myötätunnon kasvu perustuu inhimillisiä näkökulmia rakentavaan journalismiin”, Tenhunen sanoo.

NayaDaya Oy:n toimitusjohtaja Timo Järvisen mukaan tunteet kertovat merkityksistä ihmisten arjessa sekä vaikuttavat ratkaisevasti käyttäytymiseen ja kriisistä selviytymiseen.

”Etenkin myötätuntoa, rakkautta ja kiinnostusta vahvistamalla voidaan edistää osallistuvaa, yhteisöllistä ja motivoitunutta käyttäytymistä sekä terveydellistä ja taloudellista toipumista. Ei ole syytä vältellä pelkoa eikä surua. Empaattista, avointa dialogia voidaan tukea realistista tilannekuvaa piirtävän tunnedatan avulla”, Järvinen sanoo.

Koronavirusepidemian emotionaalisia vaikutuksia seurataan osoitteessa www.nayadaya.com/korona. Tilannekuva päivitetään joka viikko. Ensimmäinen raportti on julkaistu nyt. Keskisuomalaisen ja NayaDayan hanketta rahoittaa Google Digital News Innovation Fund.