totuus

Talvivaara löytynee alan oppikirjoista jatkossa kriisiviestinnän esimerkkitapauksena.

Talvivaara oli valmistautunut viestinnällisesti palkkaamalla viestintäkonsultin tuekseen jo noin vuosi sitten.

Monissa liemissä keitetty Tekir ei ole kokemattomimmasta päästä, päinvastoin.

Tapahtui ympäristökatastrofi, jota ei pitänyt koskaan tapahtua. Kaivosyhtiö on kainuulaisten sankarityöllistäjä, jonka sankaruus vajosi puolessatoista viikossa kirjaimellisesti jätevesialtaaseen.

Kaksi kertaa aiemmin vuotanut jäteallas petti jo kolmannen kerran.

Yrityksen viestinnän pitää varautua mahdollisiin uhkiin luomalla valmiiksi toimintaohjeet ja prosessit, joilla yhtiö viestii.

Kuka viestii, milloin viestii, mitä viestii ja miten viestii.

Talvivaaran metallien erottamisessa käyttämä bioliuotusprosessi on osoittautunut riskialttiiksi ketjureaktioksi, jota on vaikea pysäyttää.

Kriisiviestintä voi puolestaan eskaloitua viestinnän ketjukriisiksi, jos yrityksestä ei saa tietoa tai avainhenkilöt ovat tavoittamattomissa.

Viimeksi mainittu ketju katkesi ainakin väliaikaisesti, kun pääomistaja Pekka Perä palasi julkisuuteen ja yrityksen toimitusjohtajaksi.

Yhtiön seuraava kriisi on mahdollisesti rahoituksen kriisi. Toivottavasti yrityksen johto hallitsee sen vakuuttavammin kuin jätevesialtaan tukkimisesta tiedottamisen.

Joku ottaa aina ensimmäisen puheenvuoron. Avoimuus, aktiivisuus ja nopeus ovat kriisiviestinnässä a&o.

Pelkkä muodollinen keskustelu paikallisen väestön kanssa ei riitä, ei kaivosinsinöörilläkään. Ihmiset reagoivat tunteillaan, ja siihen heillä on täysi oikeus. Pelkojen ja tunteidenkin prosessointi on osattava kaivosyhtiössäkin.

Ympäristöjärjestöt hallitsevat jo hyvin tunteisiin vetoamisen ja mielikuvien luomisen.

Seuraava kriisi tulee ennemmin tai myöhemmin - jokaiseen yritykseen. Kaivosyhtiö on kiperässä tilanteessa.

Viidennellä kerralla Talvivaaran viestintä ei saa pettää.