Alkuperä- ja muut merkit olivat tänäkin vuonna hyvin edustettuina Markkinointi & Mainonnan ja Taloustutkimuksen Arvostetuimmat brändit -tutkimuksessa, vaikka tutkimuksen tekotapa vaihtui edellisvuosista.

Joutsenmerkki-ympäristömerkki löytyi sijalta 14, ja Hyvää Suomesta -alkuperämerkki oli sijalla 18. Kummatkin merkit ovat perinteisiä, ja ihmiset tunnistavat logot nopeasti tuotepakkauksista.

Vuonna 1989 esitelty Joutsenmerkki on käytössä muissakin Pohjoismaissa. Suomessa sitä hallinnoi Ympäristömerkintä Suomi Oy, jonka toimitusjohtajan Riikka Holopaisen mukaan merkin arvostuksen näkymät ovat hyvät.

"Joutsenmerkillä on edelleen arvostettu asema ja kiinnostus Joutsenmerkkiin on kasvanut yritysten keskuudessa, minkä voi päätellä lupamäärien kasvusta. Lisäksi uudet luvanhaltijat ovat alkaneet panostaa Joutsenmerkin esiintuomiseen omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan. Olemme keskittyneet kahtena viime vuonna enemmän B2B-myyntiin, mutta Joutsenmerkin 30-vuotisjuhlavuosi 2019 tulee näkymään voimakkaasti koko vuoden aikana eri medioissa ja tapahtumissa myös kuluttajille päin", Holopainen kertoo.

Merkkien menestys listalla on huomattavaa, kun tarkastellaan toiminnan mittakaavaa brändien takana.

"Meillä on pieni porukka ja pienet resurssit, mutta viestiä pitää saada esille entistä enemmän ja sen pitää olla syvempää. Tässä yhtälössä kaikkien Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävien yritysten rooli on merkittävä", toteaa markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Asunmaa Ruokatieto Yhdistyksestä, joka hallinnoi Hyvää Suomesta -merkkiä. Yhdistyksellä on neljä vakituista työntekijää.

Ruokatieto Yhdistys aloittaa lokakuussa uuden kampanjan, jossa se tekee valmiita somesisältöjä sekä keveitä alustoja, joita yritykset voivat hyödyntää omassa viestinnässään.

"Meidän merkkimme on 10 000 jokapäiväisessä tuotenimikkeessä, joita ihmiset ostavat useamman kerran viikossa, eli näkyvyyttä tulee aika iso kakku vuoden aikana. Mutta viestintää ei voi jättää vain sen varaan. Pakkauksessa ei voi kertoa merkin merkitystä, sen pitää tulla muuta kautta", Asunmaa sanoo.

Monet tuotepakkauksista löytyvät merkit liittyvät vastuullisuustrendiin, joka puhuttaa kuluttajia jatkuvasti enemmän. Näiltä osin merkkien viestimälle merkitykselle riittää kysyntää, ja kuluttajat suhtautuvat niihin hyvinkin positiivisesti, kunhan tietävät, mitä merkki tuotteen kyljessä käytännössä tarkoittaa.

Ympäristömerkki kattaa yli 60 tuoteryhmää, ja vaatimukset luvalle saada käyttää merkkiä vaihtelevat tuotteesta riippuen. Hyvää Suomesta -merkki viittaa sekä tuotteen raaka-aineen että työn kotimaisuuteen. Tuotteen valmistus Suomessa tarkoittaa Hyvää Suomesta -merkin kohdalla sitä, että lopputuote on kaikilta prosessin osiltaan valmistettu sekä pakattu Suomessa. Raaka-aineen kotimaisuusvaatimus on tuotteesta riippuen 75 tai 100 prosenttia.

Vastuullisuutta kulutusvalinnoissaan miettiville erilaiset merkit ovat usein käytännössä ainoa tapa tietää yksittäisten tuotteiden vastuullisuudesta, yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkivan kansalaisjärjestö Finnwatch in toiminnanjohtaja Sonja Vartiala muistuttaa.

"Merkkien viidakko on kasvanut räjähdysmäisesti, ja niihin liittyy erilaisia kriteerejä. On myös yritysten itsensä keksimiä merkkejä, mutta kuluttajan ei pitäisi luottaa tilanteisiin, joissa pukki on itse kaalimaan vartija", Vartiala sanoo.

Tunnetuimmilla ympäristö- ja alkuperämerkeillä on selkeät kriteerit, ja kuluttajat tietävät suurin piirtein mitä nämä merkit kertovat tuotteesta. Finnwatch keskittyy kuitenkin toiminnassaan etenkin ihmisoikeuskysymyksiin, ja Vartialan mielestä kuluttajan on vaikea tietää, millaisissa oloissa tuotteita valmistetaan.

"Vaadimme Suomeen yrityksille ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitelakia, jotta olemassa olevasta YK:n instrumentista tehdään sitova Suomessa. Ranskassa vastaava laki astui voimaan viime vuonna. On hyvä, että kuluttajat pyrkivät selvittämään tuotteiden vastuullisuutta, mutta valtio voisi siirtää vastuun kuluttajilta yrityksille", Vartiala toteaa.

Yhteisömerkit Arvostetuimmat brändit -listalla

14. Joutsenmerkki: Suomen tunnetuin ympäristömerkki. Ympäristömerkintä Suomi Oy :n hallinnoima merkki kertoo tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä.

18. Hyvää Suomesta -merkki (Joutsenlippu): Ruokatieto Yhdistys ry :n elintarvikkeiden alkuperämerkki. Tuotteen tulee olla valmistettu Suomessa, raaka-aineissa tuotekohtainen vaihtelu kotimaisuusasteessa 75:stä sataan prosenttiin.

26. Avainlippu: Suomalaisen Työn Liiton alkuperämerkki, joka kertoo tuotteen kotimaisuudesta. Tuotteen tai palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Kotimaisuusaste tarkoittaa suomalaisten kustannusten osuutta tuotteen tai palvelun omakustannusarvosta. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen tai palvelun tuotantoon kohdistuvat kustannukset.

42. Sydänmerkki: Sydänliiton elintarvikkeissa ja ravintoloissa käytetty merkki, joka osoittaa tuotteen tai ruoka-annoksen olevan terveyden kannalta hyvä vaihtoehto, eli siinä on esimerkiksi hyvälaatuista rasvaa, maltillisesti suolaa, enemmän kuitua, vähemmän sokeria.

68. Reilu kauppa: Reilu kauppa ry :n Suomessa lisensoima kansainväliseen sertifiointiin perustuva alkuperämerkki, joka kertoo tuotteen alkuperämaan viljelijöiden saavan työstään elämiseen riittävän korvauksen.

117. Puhtaasti kotimainen (Sirkkalehtimerkki): Kotimaiset kasvikset ry :n alkuperämerkki, joka kertoo mm. vihannesten, marjojen, hedelmien, kukkien sekä taimistotuotteiden suomalaisuudesta.

170. Design from Finland: Suomalaisen Työn Liiton alkuperämerkki, joka kertoo, että tuote tai palvelu on muotoiltu Suomessa. Yrityksen tulee osoittaa, että muotoiluinvestoinnilla on aikaansaatu liiketoiminnallisia hyötyjä.Tuote voi olla valmistettu Suomessa tai ulkomailla, mutta yrityksen pääkonttorin tulee olla Suomessa.

180. Aurinkomerkki: Maa- ja metsätalousministeriön luomumerkki, joka kertoo tuotteen olevan suomalaisen viranomaisen kuten Eviran, ELY-keskuksen tai Valviran valvonnassa.

Juttua korjattu kello 13.16: Täsmennetty Avainlipun ja Design from Finland -merkin esittelytekstejä.