Kuluttaja-asiamies hakee maksuun NaturaMed Pharmalle määrättyä 100 000 euron uhkasakkoa. NaturaMed Pharma on markkinoinut ravintolisiä ilmaisten lahjojen ja tuotenäytteiden varjolla, vaikka kyseessä on ollut maksullinen kestotilaus.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan tämän kaltaiset tilausansat ovat yleisiä luontaistuotteiden markkinoinnissa. Kuluttaja-asiamies vaatii maksuun NaturaMed Pharmalle asetettua uhkasakkoa ja hakee samalla markkinaoikeuden vahvistamaa kieltoa yritykselle.

KKV:n mukaan NaturaMed Pharma on jakanut vuosina 2019 ja 2020 aikakauslehtien välissä osoitteettomia kirjeitä, joissa se kehottaa vastaanottamaan lahjakellon ja ravintolisäpaketin 0 euron hintaan. Vasta monisivuisen mainoskirjeen yhteydessä olevasta vastauskortista käy ilmi, ettei lahjaa tai tuotteita voi tilata ilman, että samalla sitoutuisi kestotilaukseen. Tieto kestotilauksesta on annettu muuta tekstiä huomattavasti pienemmällä fonttikoolla. Tällaista harhauttamista kutsutaan tilausansaksi.

Kuluttaja-asiamies antoi vuonna 2010 NaturaMed Pharmalle kiellon harhaanjohtavasta markkinoinnista. Koska yritys on edelleen jatkanut harhaanjohtavaa markkinointitapaa, kuluttaja-asiamies hakee nyt markkinaoikeudelta maksuun kiellon yhteydessä määrättyä 100 000 euron uhkasakkoa.

Harhaanjohtavat markkinointikäytännöt ovat kesto-ongelma

KKV:n mukaan NaturaMed Pharma ei ole ainoa harhaanjohtavasti markkinoiva luontaistuoteyritys, vaan harhaanjohtavat markkinointikäytännöt vaikuttavat olevan alan kesto-ongelma. Aiemmin tänä vuonna KKV on kertonut saaneensa runsaasti kuluttajien yhteydenottoja sähköhammasharjoja ja vitamiineja puhelimitse myyvistä Super Living Products Ltd:stä, Health Group Finland Oü:stä ja Vitaelife Pharma Oü:stä.

Kuluttaja-asiamies korostaa, että kaikessa etämyynnissä on kerrottava selkeästi tilauksen sisältö ja kokonaishinta sekä tieto peruutusoikeudesta.

”Ilmaiseksi väitetty näyte tai tutustumispakkaus johtaa usein maksulliseen kestotilaukseen. Tässä käytetään hyväksi kuluttajien tunnettuja käyttäytymisvinoumia. Huomio ankkuroituu markkinoinnissa harhaanjohtavasti korostettuun etuun, ja ostopäätös tehdään tämän perusteella”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.

Koska NaturaMed Pharma on kirjemarkkinoinnissaan toistuvasti rikkonut sille määrättyä kieltoa, kuluttaja-asiamies on vaatinut samalla markkinaoikeutta määräämään yritykselle uuden kiellon. Nyt haettavaa kieltoa on esitetty tehostettavaksi 150 000 euron sakon uhalla.

”Toistuvat harhaanjohtavat markkinointikäytännöt osoittavat selvää piittaamattomuutta kuluttajansuojan periaatteista ja yritykselle asetetusta kiellosta”, Väänänen sanoo.

Lain mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää vastikkeettomuutta kuvaavia ilmaisuja, kuten ilmainen tai 0 euroa, jos kyseessä on maksullinen kestotilaus. Kuluttaja-asiamies vaatiikin, että markkinaoikeus kieltää NaturaMed Pharmaa käyttämästä tällaisia ilmaisuja kestotilausten yhteydessä.

Harhaanjohtava kirjemarkkinointi ei ole alan ainoa ongelma. Luontaistuotteita ja ravintolisiä myydään epäselvästi myös puhelimitse ja KKV:n saamien yhteydenottojen perusteella erityisesti ikäihmisille. Väänäsen mielestä puhelinmyynnin sääntelyä pitäisi kuluttajahaittojen vuoksi tiukentaa.

Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle oli tänä vuonna jo huhtikuun yhdeksänteen päivään mennessä tullut yli 130 ravintolisien ja luontaistuotteiden puhelinmyyntiä koskevaa kuluttajien yhteydenottoa.