Blogien kautta mainostavien yritysten ja ammattibloggaajien on huolehdittava siitä, että lukija erottaa mainokset muusta sisällöstä, sanoo kuluttaja-asiamies Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedotteen mukaan.

Blogimarkkinoinnin jatkuvasti yleistyessä kuluttaja-asiamies on pitänyt tarpeellisena linjata markkinoinnin pelisääntöjä. Blogien kautta markkinoivien yritysten ja ammattimaisten bloggaajien on otettava huomioon kuluttajansuojalain vaatimukset mainonnan tunnistettavuudesta, linjauksessa todetaan.

”Blogin lukijalle ei saa jäädä epäselväksi, milloin kyseessä on bloggaajan oma mielipide ja milloin yrityksen maksama mainos. Yritys ei voi pyytää, että bloggaaja kirjoittaa sen tuotteesta tai palvelusta ilman, että mainitsee saaneensa yritykseltä palkkion tai tuotelahjan”, sanoo kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

Linjauksessa korostetaan, että yrityksen on ohjeistettava kaikkia bloggaajia kertomaan avoimesti yhteistyöstä ja saamistaan eduista.

Monet yritykset käyttävät blogeja markkinointikanavina tekemällä bloggaajien kanssa yhteistyösopimuksia tai lähettämällä heille tuotelahjoja. Kuluttaja-asiamiehen linjaus ja kuluttajansuojalain säännökset eivät koske yksityishenkilöitä, joille bloggaaminen on harrastus.

Lähde: Talouselämä