Kuluttaja-asiamies on seurannut urheiluvälinealan ja huonekalualan verkkomarkkinointia tehostetusti elokuusta 2016 lähtien.

Kuluttaja-asiamiehen tarkoituksena on ollut selvittää, ovatko kuluttajille markkinoidut hinnanalennukset todellisia. Seurannassa tarkkailtiin, miten yritysten markkinoinnissa käytetään vertailuhintaa, prosenttialennuksia tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja.

Kuluttaja-asiamies on antanut yrityksille ohjeistusta lainsäädännön vaatimuksista sekä markkinaoikeuden ratkaisukäytännöstä ja käynyt yritysten kanssa neuvottelut asioiden sovinnolliseksi ratkaisemiseksi.

Koska Scandinavian Outdoor, SGN Sportia, L-Fashion Group ja Kruunukaluste eivät ole saamastaan ohjeistuksesta ja lupauksistaan huolimatta muuttaneet markkinointiaan, kuluttaja-asiamies määräsi yrityksille kiellot kesällä 2017.

Koska yritykset vastustivat kieltoja, kuluttaja-asiamies vei yritykset markkinaoikeuteen.

Kuluttaja-asiamies on lisäksi määrännyt Suomen Retkitukulle kiellon ja asettanut kiellon tehosteeksi uhkasakon. Retkitukku ei ole osoittanut perineensä koskaan vertailuhintaa vastaavaa hintaa kiellon perusteena olleista tuotteista.

Vertailuhinnoilla ja alennusprosenteilla pyritään luomaan kuluttajille käsitys siitä, että nämä saavat yritykseltä huomattavan alennuksen.

Kuluttaja-asiamiehen ensisijaisena tavoitteena on saada lainvastaisesti toimiva yritys lopettamaan menettelynsä tai muuttamaan sitä vapaaehtoisesti.

Jos tämä ei onnistu, kuluttaja-asiamies ryhtyy tarvittaessa asian edellyttämiin pakkotoimiin tai saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Käytännössä tämä tarkoittaa uhkasakolla tehostetun kiellon määräämistä. Kieltoasian ratkaisee markkinaoikeus kuluttaja-asiamiehen tekemän hakemuksen perusteella.