Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 24,0, kun se marraskuussa oli 23,0 ja lokakuussa 23,1, kertoo Tilastokeskus.

Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon 19,5. Indikaattorin tämän vuoden keskiarvoksi tuli ennätyksellinen 22,9. Pitkän ajan 1995–2017 keskiarvo on 12,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin joulukuussa 1 185 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset kuluttajan omasta ja Suomen taloudesta sekä kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat hieman joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot työttömyyskehityksestä heikkenivät aavistuksen. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat selvästi.

Joulukuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin valoisat. Arviot myös kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Kuluttajat pitivät joulukuussa ajankohtaa hyvin otollisena lainanotolle ja säästämiselle. Myös kestotavaroiden ostaminen arvioitiin kannattavaksi. Työlliset kuluttajat kokivat joulukuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt paljon viime kuukausina.

Joulukuussa 51 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 8 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 47 ja 8 prosenttia ja viime vuoden joulukuussa 45 ja 15 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 30 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 28 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 27 ja 13 prosenttia.

Kuluttajista 47 prosenttia odotti joulukuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 16 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat marraskuussa 48 ja 16 prosenttia ja vuosi sitten 37 ja 23 prosenttia.

Työllisistä 20 prosenttia uskoi joulukuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 13 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 31 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kuluttajista 46 prosenttia piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yleiset rahankäyttöaikeet olivat hieman piristymässä. Kotitalouksista 19 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi 7 prosenttia kotitalouksista. Joulukuussa 18 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Joulukuussa 68 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vastaava osuus oli vuosi sitten 53 prosenttia. Joulukuussa 67 prosentilla kotitalouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi joulukuussa kannattavaksi 76 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 62 prosenttia. Joulukuussa 13 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Joulukuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa Pohjois-Suomessa. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset.

Marraskuussa jo 85 prosentilla 15–84-vuotiaiden kotitalouksista oli käytössään tietokone ja 90 prosentilla internet-yhteys. Taulutietokoneen eli tabletin oli hankkinut 57 prosenttia kotitalouksista. Kotitalouksista 82 prosenttia omisti vähintään yhden älypuhelimen ja 20 prosenttia jotain puettavaa tietotekniikkaa kuten aktiivisuusrannekkeen, älykellon tai älylasit.

Älytelevisiota katseltiin marraskuussa 33 prosentissa kotitalouksista. Kotitalouksista 28 prosentissa oli pelikonsoli ja joissakin jopa kauko-ohjattava kamerakopteri. Henkilöauton omisti marraskuussa 78 prosenttia kotitalouksista.

Lähde: Kauppalehti