>> "Yhdistyvien kuntien markkinoinnissa on uusia mahdollisuuksia, mutta se vaatii osaavaa henkilökuntaa kehitysosastoille ja suurempia taloudellisia panostuksia. Suurimpana haasteena on muista erottuminen." Näin toteaa eräs haastateltu tänään julkistetussa Paikan markkinoinnin barometrissa.

Kuntien yhdistymiset tarjoavat oivia tilaisuuksia, mutta vähäisten resurssien ja koordinaation puutteen takia ne uhkaavat jäädä käyttämättä. "Tarvitaan yhteinen foorumi. Toimijoita on todella runsaasti", toteaa toinen kyselyyn osallistunut ammattilainen.

Ensi kertaa toteutetun Paikan markkinoinnin barometrin toteuttivat Suomen Kuntaliitto, Seudulliset kehittämisyhteisöt, Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys sekä Rientola place marketing elokuussa.

Barometria varten haastatellun parinsadan viestintä- ja markkinointivastaavan mukaan kentän markkinointipanostukset ovat voimakkaassa kasvussa.

Noin kaksi kolmasosaa ennakoi yritys- ja investointimarkkinoinnin panostusten kasvavan vuoden aikana, ja puolet vastaajista odottaa kasvua rekrytointimarkkinoinnissa. Matkailumarkkinoinnissa, kansainvälisessä markkinoinnissa ja asukasmarkkinoinnissa enemmistö uskoo panostusten pysyvän entisellä tasolla. Millään markkinoinnin osa-alueella panostusten vähenemiseen ei usko kuin muutama prosentti.

Markkinointiviestinnän kanavista potentiaalisempina pidetään verkkoa ja tiedottamista. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista ennakoi verkko- ja mobiilimainonnan sekä pr:n lisääntyvän.

Markkinointistrategioita on tehty vajaassa puolessa mukana olevista organisaatioista. Barometrin mukaan puolet vastaajista näkee mainos- ja viestintätoimistojen käytön jatkossa lisääntyvän. Markkinoinnista vastaavat uskovat myös alueensa ylimmän johdon pitävän markkinointia yhä keskeisempänä menestystekijänä.