Osana yhteistyötä K-ryhmä ja WWF lähtevät kartoittamaan eri puolilta Suomea löytyviä kutuesteitä ja avaamaan niitä talkoohengessä yhdessä maanomistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista.

Suomen vaelluskalakantojen asema on tukala, sillä rakentamisen myötä kalojen pääsy otollisille kutupaikoille jokiin ja puroihin on monin paikoin tukossa. Esimerkiksi meritaimen on tätä nykyä saimaannorppaa uhanalaisempi.

"Kalojen nousun virtavesiin voi pysäyttää pienimmillään yksittäinen tierumpu, siltarumpu tai vanha myllypato. K-ryhmän ja WWF:n yhteistyöllä näitä pieniä nousuesteitä lähdetään järjestelmällisesti kartoittamaan ja poistamaan. Näissä vuosia kestävissä talkoissa tarvitaan kaikkia – julkista sektoria, yrityksiä ja kansalaisia", sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Elina Erkkilä.

Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo kertoo yhteistyökumppaneiden tiedotteessa K-ryhmän työskentelevän aktiivisesti kestävien kalakantojen puolesta. Vastuullinen työ ympäristön hyväksi on tärkeää, sillä kuluttajat ovat Kalervon mukaan yhä tiedostavampia.

"Laitamme innostuneina kumisaappaat jalkaan ja kädet saveen. Haluamme ulottaa kädenjälkemme kauas kaupan seinien ulkopuolelle", Kalervo toteaa.

Yhteistyön alkuvaiheessa kartoitetaan vaelluskalojen kulkua estäviä kutuesteitä. Talkootoiminta esteiden avaamiseksi on tavoitteena aloittaa laajemmin vuonna 2018. Yhdenkin kutuesteen purkaminen voi avata useita kilometrejä virtavesiekosysteemiä vaelluskalojen elin- ja lisääntymisympäristöksi.

"Kalaa syödään Suomessa entistä monipuolisemmin ja sen merkitys kulttuurissamme on valtava – pelkästään kalastuksen harrastajia maassamme on 1,4 miljoonaa. Vaelluskalakantamme ovat pelastettavissa, mutta se vaatii talkoohenkeä, jota lähdemme nyt yhdessä WWF:n kanssa levittämään yhä laajemmalle", Kalervo sanoo.

Eri puolille Suomea rantautuvien talkoiden lisäksi yhteistyö näkyy K-kaupoissa, ja sen tunnistaa "Kuteminen kuuluu kaikille" -sloganista.