Kuusamon Juusto n toiminta jatkoi alkuvuonna kasvua ja toiminta kääntyi kannattavaksi vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiön liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 12,1 miljoonaan euroon, liikevaihdon kasvun ollessa 40 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden paranemisen myötä ensimmäisen vuosipuoliskon toiminnallinen tulos kipusi myös positiiviseksi liikevoiton ollessa 0,2 m€. Yrityksen päästyä toukokuussa velkasaneeraukseen on yhtiön omavaraisuusaste myös kivunnut 38 prosenttiin.

Yritys jätti helmikuussa 2016 yrityssaneerausmenettelyä koskevan hakemuksen Oulun käräjäoikeuteen. Saneerausohjelma hyväksyttiin toukokuussa käräjäoikeudessa. Tuolloin yrityksen liiketoiminta oli jo saatu käännettyä kannattavaksi.

Kuusamon Juuston omistuspohja vahvistui kesäkuussa toteutetussa suunnatussa osakeannissa. Uutena omistajana mukaan yhtiön omistajaksi osakeannissa tuli Juustoportti. Yhtiön kasvun rahoittamiseksi järjestetyssä osakeannissa vanhoista omistajista mukana olivat yksityissijoittaja Timo Rapila sekä osuuskunnat Maitomaa ja Satamaito. Osakeannin jälkeen Kuusamon Juuston omistajat ovat Maitomaa, yksityissijoittaja Timo Rapila, Juustoportti, Kuusamo Food Invest, Kuusamon Osuusmeijeri, Maitovarma, Satamaito sekä Merasco.

Talousvaikeudet ovat varjostaneet Kuusamon Juuston toimintaa koko brändin olemassaolon ajan. Arla Ingman lopetti juuston valmistuksen Kuusamossa ja samalla koko Suomessa vuonna 2012.

Myös Ukrainan kriisin myötä EU:n käynnistämät Venäjä-pakotteet sekä velat ovat vaikeuttaneet yrityksen toimintaa. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto laski 23 prosenttia 16,2 miljoonaan euroon ja tulos jäi 4,7 miljoonaa euroa pakkaselle.

Kuusamon juuston toimitusjohtaja Jyrki Vaittisen mukaan vuoden 2017 kehitys antaa osviittaa siitä, että kovimmat haasteet on tällä erää saatu selätettyä ja liiketoimintaa voidaan jatkaa vakaalta pohjalta.

"Näyttää siltä, että olemme päässeet pahimman kuilun yli ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kuusamon Juuston uudistuminen on kuitenkin vasta alussa. Meidän on jatkettava toiminnan tehostamista ja samalla käynnistettävä myös investoinnit", toteaa Jyrki Vaittinen.

Kuusamon Juusto panostaa yritysstrategiassaan voimakkaasti markkinointiin. Toukokuussa yhtiö ryhtyi markkinointiyhteistyöhön Virta Helsingin ja IPG Mediabrandsin. Päämääräksi asetettiin yhtiön markkinointistrategian uudistaminen. Työ on Virta Helsingin toimitusjohtajan Mika Häyrisen mukaan käynnistynyt kevään ja kesän aikana.

"Sisältöpuoli kasvaa meillä. Meillä tästä vastaa Marvelous-yksikkö. Siellä on useampia asiakkuuksia, kuten Kuusamon juusto, joiden kanssa olemme aloittaneet keväällä yhteistyötä. Autetaan asiakkaita kehittämään omia kanaviaan", Mika Häyrinen kertoi M&M:lle elokuussa.

Jyrki Vaittinen kertoo Kuusamon Juuston investoivan jatkossa brändi-ilmeen uudistamisen ohella tuotantolaitokseen.

"Investoinneille on tarvetta tuotantolaitoksessa ja meidän on investoitava myös oman brändin rakentamiseen. Yhtiö kasvaa kovaa vauhtia ja nyt olemme saavuttaneet toiminnassa riittävän volyymin joka mahdollistaa kannattavan juuston valmistuksen. Jotta voimme tehdä tarvittavia investointeja ja selviämme saneerausohjelman velvoitteista, pitää meidän vielä pystyä kasvattamaan liiketoimintaa ja löytää keinoja kannattavuuden vahvistamiseksi edelleen", Vaittinen kertoo tiedotteessa.