Juttu on julkaistu alun perin Markkinointi & Mainonta -lehdessä 22/2018.

Väite 1 Pelkkä säännösten mukainen merkintä kaupallisesta yhteistyöstä ei määrittele sisältömarkkinoinnin laatua.

”Mainonnan eettisen neuvoston tehtävä ei ole arvioida markkinoinnin laatua. Kuluttajana voin kuitenkin todeta, että kaupallisen yhteistyön tekijöitä on paljon ja se ilmenee monessa eri muodossa, kuten blogeina ja videosisältöinä. Kun tekijöitä on paljon, sisällöllinen puoli ja taso vaihtelevat paljon. Pelkkä merkintä itsessään ei ole laadun tae.”

Väite 2 Blogit, yhteistyöartikkelit ja -videot puhuttelevat usein yleisöä paremmin kuin perinteinen mainonta.

”Näin saattaa olla. Blogien, yhteistyöartikkeleiden ja videoiden määrä on lisääntynyt koko ajan. Niitä luetaan ja katsotaan paljon. Tiedämme myös, että tieto siitä, että kyseessä on mainos, vähentää sen vaikuttavuutta. Kuluttaja osaa olla kriittinen, kun hän tietää, että häneen yritetään vaikuttaa. Mainostajat voivat ajatella, että vaikutus on tehokkaampi, kun sisältöä ei välttämättä mielletä mainokseksi. Siksi merkintä kaupallisesta yhteistyöstä on eettisyyden kannalta olennainen ja tärkeä asia.”

Väite 3 Mainonnassa on tärkeintä herättää kuluttajan mielenkiinto. Tarkoitus pyhittää joskus keinot.

”Ensimmäinen väite toki pitää paikkansa. Sanoisin, että vastuullinen yrittäjä kuitenkin toimii sääntöjen mukaan. Reilu kilpailu yritysten välillä myös edellyttää sitä. Lisäksi kyseenalainen menettely voi kostautua mainostajalle myöhemmin. Kuluttajat ovat hyvin tietoisia ja kriittisiä nykyään. Se kannattaa huomioida.”

Väite 4 Läheskään kaikille ei ole selvää, miten kaupallinen yhteistyö kuuluu merkitä. Ohjeistusta tulee tiukentaa tai tarkentaa.

”On aivan totta, että kaikille ei ole selvää, miten kaupallinen yhteistyö kuuluu merkitä. Alan kentällä on useita ja varsin erilaisia ohjeita, jotka saattavat pahimmassa tapauksessa olla keskenään ristiriidassa. Siksi olisi tärkeää, että alalle saadaan yksi ohjeistus ja tämä kirjavuus poistuu. Olen ymmärtänyt, että ala on tämän tiedostanut. MENin tehtävä ei ole laatia näitä ohjeistuksia, joten odotamme nyt, että saisimme yhden ja yhtenäisen ohjeistuksen.”

Väite 5 Yhteiskunnallinen keskustelu kehittää mainonnan eettisyyttä. MENiä kaivataan mukaan tähän keskusteluun.

”Meidän päätehtävämme on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista Kansainvälisen Kauppakamarin ICC:n sääntöjen valossa. Keskustelu kuitenkin kehittää mainonnan eettisyyttä ja sitä tarvitaan. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme keskusteluun esimerkiksi puhujina erilaisissa tilaisuuksissa. MENin jäsenyys ja puheenjohtajuus ovat sivutoimisia luottamustehtäviä, mikä rajoittaa näitä mahdollisuuksia.”