Yhdysvaltalaiset ihmiset suhtautuvat sosiaaliseen mediaan, ja etenkin somejätteihin, kuten Facebookiin ja Twitteriin, melko negatiivisesti.

Enemmistö NBC Newsin ja Wall Street Journalin kyselyyn vastanneista yhdysvaltalaisista katsoo, että somejätit ennemminkin jakavat kansaa kuin yhdistävät sitä. Yhdysvaltalaisten mukaan Facebook ja Twitter levittävät valeuutisia enemmän kuin oikeita uutisia.

Kysely antaa synkän kuvan myös Facebookiin kohdistuvasta epäluottamuksesta, sillä kuusi kymmenestä yhdysvaltalaisesta sanoo, ettei luota ollenkaan Facebookin suojelevan heidän henkilökohtaisia tietojaan.

”Sosiaalisella medialla, ja erityisesti Facebookilla on vakavia ongelmia tämän kyselyn perusteella”, sanoo kyselytutkija Micah Roberts Public Opinion Strategiesista, joka toteutti kyselyn Hart Research Associatesin kanssa.

”Jos Amerikka antaisi sosiaaliselle medialle Yelp-arvioinnin, antaisi enemmistö sille nolla tähteä.”

Kyselyyn vastanneista vain 6 prosenttia ilmoitti luottavansa Facebookin suojelevan henkilökohtaisia tietojaan joko paljon tai melko paljon.

Kyselyn mukaan 57 prosenttia yhdysvaltalaisista on samaa mieltä väitteen kanssa, jossa todetaan Facebookin ja Twitterin kaltaisten sosiaalisten medioiden jakavan kansaa. Vastaajista 35 prosenttia katsoi somejättien puolestaan yhdistävän kansaa.

Vastaajista 55 prosenttia uskoo sosiaalisen median levittävän valheita ja virheellistä tietoa, kun 31 prosenttia vastaajista sanoo somen levittävän uutisia ja tietoa.

Mutta kuvaavinta lienee se, että jopa 82 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että sosiaalinen media on vain ihmisten ajan haaskausta.

Negatiivinen suhtautuminen sosiaaliseen mediaan näkyi yli puoluerajojen, sukupuolten ja asuinpaikan. Demokraatit ja republikaanit olivat asiasta samaa mieltä, samoin kuin maalla ja kaupungeissa asuvat ihmiset.

NBC News huomauttaa kyselystä vielä senkin, että kaikkein nuorimmat kyselyyn vastanneet ihmiset suhtautuivat sosiaaliseen mediaan positiivisemmin kuin muut.

Huolimatta näistä vähemmän mairittelevista mielipiteistä, yhdysvaltalaiset käyttävät silti huomattavan paljon erilaisia sosiaalisen median sivuja ja sovelluksia.

Vastaajista 69 prosenttia kertoo käyttävänsä sosiaalista mediaa ainakin kerran päivässä.

Yleisesti ottaen 36 prosentilla aikuisista yhdysvaltalaisista oli positiivinen kuva Facebookista, kun taas 33 prosenttia vastaajista näki Facebookin negatiivisessa valossa.

Twitterin kohdalla positiivista merkkiä näytti 24 prosenttia vastaajista ja negatiivista 27 prosenttia.

NBC/WSJ -kysely tehtiin maaliskuun 23.-27. päivä. Siihen vastasi 1 000 aikuista yhdysvaltalaista. Virhemarginaali on +/- 3,1 prosenttiyksikköä.