Nuoret aikuiset suhtautuvat työelämän digitalisaatioon selvästi muita työelämässä olevia ikäluokkia myönteisemmin, ilmenee asiantuntijapalveluita tarjoavan Azets Insightin kesällä julkistamasta kyselytutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan 55 prosenttia 18–29-vuotiaista uskoo löytävänsä helposti uuden työpaikan ja neljä viidestä olisi tarvittaessa valmis kouluttautumaan uuteen ammattiin, mikäli digitalisaatio vie nykyisen työpaikan. Osuudet ovat korkeampia kuin muissa ikäluokissa.

”Nuorilla on hyvin realistiset ajatukset siitä, millaista työelämä on ja miten se tulee muuttumaan. Samalla he suhtautuvat hyvin optimistisesti näihin muutoksiin. He uskovat, että digitalisaatio muuttaa työtehtäviä nykyistä mielenkiintoisemmiksi”, arvioi tutkimuksen tuloksia Azetsin toimitusjohtaja Ulla Nikkanen .

Nuorista aikuisista kolme neljästä ilmoitti pohtivansa usein, millaisia taitoja tulevaisuutta varten tulisi kehittää.

Kyselytutkimuksen mukaan kolme tulevaisuuden kannalta tärkeintä ominaisuutta ovat nuorten työntekijöiden mielestä valmius muutokseen (50 %), kyky kehittyä ja kehittää itseään (49 %) sekä digitaaliset taidot (49 %).

Kyselytutkimus toteutettiin viime maaliskuussa verkkokyselynä ja siihen vastasi 1 000 työelämässä olevaa, 18–64-vuotiasta suomalaista. Kysely tehtiin ennen koronan aiheuttamaa siirtymistä etätöihin.

Ulla Nikkasen mukaan yritys harkitsee uuden vastaavan kyselyn tekemistä tulevaisuudessa selvittääkseen, onko korona-aika vaikuttanut eri ikäisten työntekijöiden suhtautumiseen digitalisaatioon.