Yrityksillä on entistä enemmän useita pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita markkinoinnissaan. Monet ostavat palveluja 6-9 toimistolta, osoittaa Mainostajien Liiton kysely. Yritykset toivovat, että toimistot olisivat valmiimpia keskinäiseen yhteistyöhön.

Mainostajayritysten toimistokumppanit ovat pääsääntöisesti suomalaisia, mutta niiden rinnalla 19 prosenttia käyttää sekä ulkomaisia että Suomessa toimivia ja 21 prosenttia ainoastaan ulkomailla toimivia toimistoja.

Yritykset koordinoivat itse markkinointipalvelujen ostamista monilta eri palvelutuottajilta, näin tekee kyselyn mukaan 91 prosenttia vastaajista. Lead agency -malli, jossa yksi toimisto johtaa muita toimijoita, on edelleen harvinainen.

Kyselyssä selvisi myös, että viimeisen vuoden aikana noin neljännes vastaajista siirsi ulkopuolelta ostettuja palveluja yrityksen sisällä tehtäviksi. Yrityksessä toteutettavaksi siirrettiin esimerkiksi sisällöntuotantoa somekanaviin.

Kilpailutus yleistynyt

Mainostoimistojen pääasialliset palkkiotavat ovat pysyneet käytännössä samana kuin edellisessä, vuonna 2014 toteutetussa kyselyssä.

Palkkausmallleista yleisin on projektikohtainen "urakkalaskutus", jota käyttää 66 prosenttia vastaajista. Tuntilaskutusta käyttää noin on 20 prosenttia. Tulokseen perustuva palkkio on käytössä joka kymmenennellä, mutta vain muiden palkkioperusteiden rinnalla. Palvelupalkkion ja aikaveloituksen yhdistelmä on käytössä 22 prosentilla.

Toimistojen kilpailuttaminen on hieman yleistynyt vuodesta 2014. Nyt 61 prosenttia kertoo kilpailuttaneensa yhteistyökumppaneita viimeisen vuoden aikana. Korvauksen maksaminen kilpailuun osallistuville on entistä harvinaisempaa – vain noin joka kymmenes mainostaja teki näi

Mainostajien Liiton alkuvuonna 2016 tekemään kyselyyn vastasi 57 liiton jäsenyritystä.