Suomalaiset yritykset ovat huonoja markkinoimaan ja kaupallistamaan innovaatioitaan. Näin ajattelee 200 suomalaista yrityspäättäjää.

Patentti- ja tekijänoikeuksien asiantuntijayritys Kolster Oy selvitti tuoreessa tutkimuksessaan yrityspäättäjien käsityksiä muun muassa innovaatioiden kaupallistamisesta ja niiden merkityksestä kasvumahdollisuuksiin.

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että suomalaiset ovat huonoja innovaatioiden kaupallistamisessa. Suurin osa näki, että suomalaiset eivät osaa brändätä ja markkinoida innovaatioitaan.

Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo on samaa mieltä suomalaisten osaamisesta.

Helosuo työskenteli pitkään Nokialla, ja asui muutaman vuoden Yhdysvalloissa työn takia. Nykyisen pestin puitteissa mies reissaa paljon Kiinassa. Helosuo tietää, miten maailmalla asiat hoidetaan.

”Jos keskustelee pelkästään suomalaisten kanssa, voi syntyä ajatus, että meillä on kaikki hyvin. Maailma on kuitenkin meidän pelikenttä. Vastaajat näkevät, että meillä on todella hyviä tuotteita ja innovaatioita, mutta siihen se jää”, Helosuo sanoo.

Keksimisen iloon.

Mistä suomalaisten heikko osaaminen johtuu?

”Osin tietämättömyydestä”, Helosuo arvelee.

Helosuo näkee, että Suomessa keskitytään ensisijaisesti tekemiseen.

”Ajattelemme, että tulevaisuutemme pohjautuu korkean osaamisen kautta tehtäville innovatiivisille, kestävän kehityksen tuotteille.”

Ongelma piilee siinä, että hyviäkään tuotteita ei osata suojata.

”Olemme vähän kuin keksijä talossa, joka jättää ideansa porstualle ovi auki, ja kilpailijat käyvät sen siitä nappaamassa. Sitten ihmetellään, miksi me jäämme syömään pettuleipää, kun muut porskuttaa.”

Toiseksi syyksi heikkoon osaamiseen Helosuo nostaa arvostuksen puutteen.

”Arvostamme enemmän sitä, mikä keksintö on, kuin sitä, että joku saa keksinnöstä kaupallisesti menestyvän tuotteen.”

Yrityspäättäjät pitävät innovaatiotoimintaa tärkeänä menestystekijänä yritykselle, mutta puolet vastaajista kokee, että suomalaiset eivät panosta siihen riittävästi. Tähän voi tyssätä kasvu ja menestyminen kotimaassa ja maailmalla.

”Jokaisesta vaatekaupasta löytyy tanskalaisia brändejä, jokaisen kauppakeskuksen täyttää samat pohjoismaalaiset merkit. Mutta ei suomalaiset. Parannusta on tapahtunut, mutta samalla kilpailijamme menevät myös eteenpäin”, Helosuo sanoo.

Onko peli menetetty?

”Ei ole. Tämä on tahtokysymys, joka lähtee yrityksen hallituksesta. Kun katsoo hallituksen jäseniä, pitää miettiä, onko siellä yhtään ihmistä, jolla on vahva kokemus brändäyksestä, lisensoinnista tai patenttien hyödyntämisestä.”

Yrityspäättäjiltä kysyttiin, onko heidän mielestään yleisesti ottaen yritysten hallitusten jäsenillä riittävästi IPR-osaamista.

Vain 13 prosenttia arveli, että on.