Digiday uutisoi Rakuten Marketing in toteuttamasta laajasta selvityksestä, jossa on kartoitettu kuluttajien mieltymyksiä verkkomainonnasta. Selvitys toteutettiin kyselytutkimuksena, johon osallistui 2 500 ihmistä eri maista.

Kyselyyn vastanneista 83 prosenttia pitää verkkomainontaa häiritsevänä. Vastaajista 80 prosenttia on lisäksi sitä mieltä, että verkkomaininta ei alustasta riippumatta ole parantunut ajan myötä.

Britannialaiset ja australialaiset suhtautuvat verkkomainontaan kaikkein kriittisimmin. Molempien maiden vastaajista yli 70 prosenttia yhdistää verkkomainonnan muihin negatiivisiin online-sisältöihin kytkeytyviin ongelmiin, kuten valeuutisiin. Ranskassa ja Saksassa vastaavan mielleyhtymän kertoo kokevansa 54 prosenttia ja Yhdysvalloissa 58 prosenttia vastaajista.

Atikkelista käy ilmi, että mainosten esto on verkossa julkaisijan näkökulmasta edelleen suuri ongelma. Brittiläisen online-mainostajien liiton Association of Online Publishersin (AOP) mukaan kustantajat menettävät mainostuloja mainosten eston vuoksi vuosittain kaksi miljoonaa puntaa eli noin 2,3 miljoonaa euroa. Monet kustantajat ovat ryhtyneetkin toimenpiteisiin muun muassa karsimalla suoraan sivustolla olevien mainosten määrää.

Toimenpiteet ovat perusteltuja, sillä Rakuten Marketingin selvityksen mukaan 88 prosenttia britannialaisista kokee verkkomainonnan keskeyttävänä. Myös muissa selvityksessä mukana olevissa maissa verkkomainonnan keskeyttävyys koetaan ongelmaksi. Näin ajattelee 82 prosenttia yhdysvaltalaisista, 73 prosenttia ranskalaisista ja 84 prosenttia saksalaisista.

Ponnahdusikkunat epäluotettavimpia

Rakuten Marketingin kyselyyn vastanneista kolmannes kertoo käyttävänsä mainoksenestojärjestelmää ja 45 prosenttia poistuu sivustolta, jos kokemus on huono.

Epäluotettavimpana mainosmediana koetaan verkon ponnahdusikkunat. Yhdysvaltalaisen Marketing Sherpa n tekemän tutkimuksen mukaan vain 25 amerikkalaisista tekisi ostopäätöksen ponnahdusikkunan kautta saamansa mainonnan perusteella.

Luotettavimmaksi verkkomainonnan muodoksi koetaan saman tutkimuksen mukaan hakusanamainonta, jonka perusteella ostopäätöksen kertoo voivansa tehdä 61 prosenttia tutkimukseen haastatelluista kuluttajista. Sanomalehti- ja televisiomainonta koetaan edelleen luotettavimmiksi. Sosiaalisen median mainontaa luotetavana pitää 43 prosenttia ja bannerimainontaa 39 prosenttia.

Rakuten Marketingin selvityksen keskeinen anti on se, että oikein tehtynä verkkomainonta nähdään potentiaalisena keinona parantaa ostoskokemusta. Mikäli verkkomainonta tehdään personoidusti, esimerkiksi natiivimainonnan keinoin ponnahdusikkunoiden sijasta, ihmiset suhtautuvat niihin lähtökohtaisesti nerutraalisti.

Personoitu mainonta nähdään verkkomainonnan kannalta keskeisenä. Rakuten Marketingin selvitykseen haastattelluista ihmisistä n oin 70 prosenttia sanoo, että mainonnan on oltava yhdenmukaista yksilön kiinnostuksenkohteiden kanssa, ja kun se on sitä, se on arvokas osa online-asiakaskokemusta.

20 prosenttia vastaajista menee jopa niin pitkälle, että verkkomainonta voi parantaa ostoskokemusta kokonaisvaltaisesti, mikäli se on toteutettu kuluttajan näkökulmasta hyödyllisellä tavalla.