Juttu on julkaistu alun perin Markkinointi & Mainonta -lehdessä 15/2018.

Väite 1 Korkeat hinnat ja kasvottomat organisaatiot heikentävät lääketeollisuuden mainetta.

”Lääkkeisiin liittyvä julkinen keskustelu painottuu hyvin paljon hintoihin. Siksi olisi tärkeää tuoda hintalapun ohella esille, mikä lääkkeiden arvo on yksilölle ja toisaalta, mikä lääkkeiden arvo on yhteiskunnalle. Lääkehoidolla voidaan säästää kustannuksia jossain muualla terveydenhuollossa esimerkiksi kotihoidon kautta. Kasvottomuus johtuu siitä, että alan yritykset ovat kansainvälisiä suuryrityksiä, joiden johto toimii ulkomailla. Onneksi lääketeollisuuden yrityksillä on nyt selkeä tahtotila tuoda hyviä tyyppejä esille. Suunta on oikea.”

Väite 2 Lääkeyhtiöille voitto on tärkeintä. Tutkimustyön ja uusien lääkkeiden kehittäminen on toissijaista.

”Ei pidä paikkaansa. Taloudellisesti kannattava liiketoiminta mahdollistaa uusien lääkkeiden ja hoitojen kehittämisen. Lääketeollisuus jos mikä on ala, jossa yritykset käyttävät merkittäviä summia liikevaihdosta ja -voitosta tutkimustyöhön ja uusien innovaatioiden kehittämiseen.”

Väite 3 Liian monet tavanomaisetkin vaivat ohjataan nykyään lääkehoidon piiriin, esimerkiksi jännittäminen, tupakkavieroitus ja kaljuuntuminen.

”Lääkkeiden tehtävä on sairauksien hoitamisen ohella parantaa elämänlaatua. Väitteessä kuvatut vaivat voivat vaikuttaa yhteiskunnan näkökulmasta merkityksettömiltä, mutta yksilön näkökulmasta ne voivat olla hyvin merkittäviä asioita. Esimerkiksi jännittäminen voi olla jollekin henkilölle työllistymisen este. On hyvä, että erilaisia elämänlaatua parantavia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.”

Väite 4 Markkinointi on liian tuotevetoista. Hyvät asiat, kuten ympäristöystävällisten lääkkeiden kehittäminen, jäävät varjoon.

”Sekä terveydenhuollon ammattilaiset että kuluttajat haluavat tietää, mitkä ovat lääkkeiden vaikutukset ja kuinka turvallista niiden käyttäminen on. Siksi tuotteet väistämättä korostuvat markkinoinnissa. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että esimerkiksi lääketeollisuuden vaikutukset terveydenhuollon tehostamisessa sekä muut vastuullisuuskysymykset voisivat olla enemmän esillä. Tuotteiden ohella olisi tärkeää puhua siitä, minkälaisia yrityskansalaisia lääketeollisuuden yritykset Suomessa ovat.”

Väite 5 Lääkkeiden pitkäaikaiskäytön haittavaikutuksia tutkitaan liian vähän.

”Olen täysin eri mieltä. Lääkeyhtiöiden haittavaikutuksia koskevat raportointijärjestelmät ovat todella tarkkoja. Lääkkeiden seuranta sekä tehokkuuden että haittavaikutuksien näkökulmasta jatkuu koko lääkkeen elinkaaren ajan ja jopa sen jälkeenkin. Kaikkia alan toimijoita koulutetaan raportoimaan mahdolliset haittavaikutukset.”