Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kauppakorkeakouluun eli LUT-kauppakorkeakouluun perustetaan myynnin professuuri Lappeenrantaan. Professuurin avulla halutaan nostaa myynnin yleistä arvostusta sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla.

Professuuri perustetaan kauppakorkeakoulun saaman miljoonan euron arvoisen lahjoituksen turvin. Kyseessä on suurin yksittäinen henkilölahjoitus, jonka yksikkö on saanut kohta 30-vuotisen historiansa aikana. Lahjoituksen tekijät lahtelaiset Jalo ja Anja Paananen tuntevat liikemaailman monen vuosikymmenen varrelta. Jalo Paananen on betonirakentamisen kiinnitysratkaisuja myyvän Peikko Groupin perustaja. Hän perusti aikoinaan myös vientikonepaja Makronin sekä osti ja kehitti Eimo Oy:stä pörssilistatun matkapuhelinkuorien valmistajan.

Jalo Paananen sanoo, että suomalaisilla on asennevamma myyntiä kohtaan ja että niin kauan, kuin myyntiä pidetään vain tukitoimintana, Suomi ei voi päästä valloittajaksi maailmankartalle.

”Asennevamma pitää saada kitkettyä pois. Kaikki raha tulee asiakkaalta, joten asiakaslähtöisyyden pitää olla lähtökohta myynnissä. Asiakas pitää tuntea ja hänen ongelmiinsa pitää tarjota ratkaisua”, Paananen sanoo tiedotteessa.

Yksi LUTin tavoite on ollut systemaattisesti nostaa myynnin arvostusta opiskelijoiden keskuudessa. Tätä varten kauppakorkeakoulussa tehtiin kysely, jolla selvitettiin opiskelijoiden asenteita myyntiä kohtaan. Tutkimuksen alustavien tulosten perusteella on selvää, ettei suomalaisten myyntitaitoja arvosteta kovin korkealle.

”Meillä on tutkittu pitkään kansainvälistä markkinointia ja sitä, miten suomalaiset maailmalla pärjäävät. Myynti tuppaa yhä jäämään lapsipuolen asemaan, vaikka tunnetun sanonnan mukaan myynti on yrityksen tärkein tehtävä. Myynti on koko organisaation, ei vain myyjän tittelillä työskentelevien asia”, sanoo LUT-kauppakorkeakoulun dekaani Sami Saarenketo.

Saarenkedon mukaan kauppakorkeakoulun saama lahjoitus on merkittävä, sillä ilman sitä myynnin professuuria ja muita myynnin kehittämistä edistäviä töitä ei pystyttäisi rahoittamaan.

Tänä päivänä esimerkiksi deltapalkeistaan ja pilariliitoksistaan tunnettu Peikko Group toimii yli 30 maassa, sillä on 1 800 työntekijää ja liikevaihto on noin 230 miljoonaa euroa. Pääkonttori on Lahdessa ja yritys on edelleen perheyritys.

Anja ja Jalo Paananen ovat tehneet vuosien varrella lahjoituksia muillekin suomalaisyliopistoille. LUT valikoitui kohteeksi nyt, koska yliopisto on ottanut Paanasten mielestä kiinnostavan kehitysspurtin viime vuosina.

”Emme kuitenkaan kaipaa itse mitään kilven kiillotusta. Haluamme tukea LUT-kauppakorkeakoulua ja koko yliopistoa Suomen nostamisessa takaisin jaloilleen”, Paanaset sanovat.