Suomalaisten lihankulutus on laskenut ensimmäistä kertaa sitten 2010-luvun alun. Viime vuonna lihaa kului ennakkotietojen perusteella 423,1 miljoonaa kiloa, mikä on Lihatiedotus ry:n tiedotteen mukaan kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Todellinen syödyn lihan määrä on noin puolet, kun huomioidaan luiden ja kypsennyshävikin osuus.

Lihansyönti on kasvanut tasaisesti viime vuosina ja pidemmän ajan trendi on näyttänyt ylöspäin. Edellisen kerran lihan kulutus väheni vuonna 2014.

Lihatiedotuksen Riitta Stirkkinen kertoo, että kulutuksen kasvu on johtunut siipikarjan ja varsinkin broilerin käytön noususta. Yhdistyksen keräämien tilastojen perusteella naudanlihan kulutus on polkenut paikoillaan pitkään ja sianlihan kulutus on ollut viime vuodet laskussa.

Pellervon taloustutkimus PTT ennusti notkahdusta jo syyskuussa. Tarkkoja lihakohtaisia lukuja ei vielä ole saatavilla, mutta PTT uskoi siipikarjanlihan kulutuksen kasvun pysähtyvän ja naudanlihan vähenevän.

Tuotanto kasvoi

Kantar TNS Agrin tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan lihan asema on kuitenkin edelleen hyvin vahva ja säilynyt jokseenkin muuttumattomana viime vuosina. Vähintään useamman kerran viikossa lihaa syö neljä viidestä suomalaisesta, noin kerran viikossa joka kymmenes.

Liki 60 prosenttia ihmisistä sanoo pitävänsä lihasta luopumista henkilökohtaisesti vaikeana tai melko vaikeana. Noin puolet puolestaan ajattelee, että terveelliseen ruokavalion koostaminen olisi vaikeaa tai melko vaikeaa ilman lihaa.

Noin 20 prosenttia sanoo syövänsä lihaa mutta heitä ”ei haittaisi, vaikka eivät söisikään”.

Hyvin harvoin tai ei koskaan lihaa sanoo kuluttavansa noin 10 prosenttia suomalaisista.

Viime vuosien väliset heilahtelut ovat virhemarginaalin sisällä, mutta kymmenen vuoden jaksolla tarkasteltuna suhtautuminen lihaan on jonkin verran muuttunut. Vuonna 2009 kyselyyn vastanneista 77 prosenttia sanoi joko pitävänsä lihaa tärkeänä tai "ihan hyvänä" ja säännöllisesti syötävänä ruokana. Viime vuonna näin ajatteli 66 prosenttia.

Lihan käyttöä puoltavissa tekijöissä merkittävimmäksi mainitaan hyvä maku, jonka kertoo syyksi 40 prosenttia vastanneista.

Muihin hyvinvointivaltioihin verrattuna suomalaisten lihankulutus on alle keskiarvon.

Laskeneesta kulutuksesta huolimatta lihantuotanto Suomessa kasvoi viime vuonna, Luonnonvarakeskus tiedotti perjantaina. Lihaa tuotettiin noin 400 miljoonaa kiloa, mikä on vajaat kaksi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Siipikarjanlihaa tuotettiin kolme prosenttia enemmän. Kymmenessä vuodessa tuotanto on kasvanut 45 prosentilla.