Lotta Westerlund on nimitetty markkinointiviestintätoimisto Supersonin operatiiviseksi johtajaksi. Westerlundin nimityksen myötä Supersonin toimitusjohtaja ja perustajapartneri Samppa Vilkuna keskittyy vastedes entistä enemmän yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen johtamiseen, kun taas Westerlund vastaa operatiivisesta toiminnasta Suomessa.

Westerlund on toiminut Supersonilla asiakkuusjohtajana, strategina ja partnerina yli seitsemän vuoden ajan sekä kuulunut yrityksen johtoryhmään vuodesta 2018 lähtien.

Ennen siirtymistään Supersonin palvelukseen Westerlund vastasi muun muassa Nissan Nordic Europen tapahtumamarkkinoinnista. Elokuussa uuteen tehtäväänsä siirtynyt Westerlund kertoo, että hänen suurin intohimonsa markkinoinnin saralla on asiakas.

“Suurimmat kicksit työssäni saan niistä ihmisistä ja yrityksistä, joiden kanssa teen töitä, siitä osaamisesta ja niistä mielettömistä innovaatioista. Ja vastavuoroisesti, pitkäaikaisen yhteistyön johdosta pystyn ymmärtämään hyvin asiakkaideni toimialaa ja auttamaan heitä kehittämään brändiään entistä vetovoimaisemmaksi. Olen myös ollut lähes koko elämäni yrittäjä, minkä johdosta yrityksen liiketoiminnan kehittäminen on lähellä sydäntäni”, Westerlund sanoo tiedotteessa.

Westerlundin vastuulla on operatiivisen johtamisen lisäksi kehittää edelleen Supersonin spesialistimallia. Vuonna 2012 perustetun Supersonin liiketoimintamallin ideana on hyödyntää luovassa asiakastyössä laajaa asiantuntijaverkostoa eli spesialisteja. Elokuun organisaatiouudistuksen myötä myös Supersonin asiakkuuksista vastaavat client partnerit saavat mahdollisuuden keskittyä entistä paremmin niihin toimialoihin ja markkinointiviestinnän osa-alueisiin, joilla heillä on asiantuntijoina eniten kokemusta ja intohimoa.

Uuden organisaation myötä Supersonin tavoite on kasvattaa liikevaihtoaan ensi vuoden aikana Suomessa yli 20 prosenttia.

“Myös tämän vuoden alussa avattu Singaporen-toimistomme on aloittanut toimintansa hyvällä ryminällä. Vuonna 2020 odotamme vahvaa kasvua Kaakkois-Aasiasta ja tavoitteenamme on saavuttaa yli miljoonan euron myynti sieltä”, kertoo Supersonin toimitusjohtaja Samppa Vilkuna.

Vuonna 2018 Supersonin liikevaihto oli lähes 5,2 miljoonaa euroa ja liiketulos 289 000 euroa.