Media

Laura Kukkonen 16.2. 11:26 päivitetty 16.2. 13:29

Luottamusbarometri: Moni ei osaa erottaa laatujournalismia huhuista

Colourbox
Kansalaisten luottamus journalisteihin on monissa maissa vahvempaa kuin luottamus mediavälineisiin.

Trust Barometer -selvityksessä ilmenee, että kansalaiset ovat epätietoisia siitä, mihin brändeihin tai medioihin voi luottaa.

Kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan 63 prosenttia kansalaisista kokee, ettei enää osaa erottaa laatujournalismia huhuista ja valeuutisista.

Liki 60 prosenttia vastaajista taas ei osaa sanoa, onko artikkelin takana luotettava media. Kaikkiaan 70 prosenttia ihmisistä tuntee huolta valeuutisten käyttämisestä esimerkiksi poliittisessa vaikuttamisessa.

Tulokset käyvät ilmi viestintätoimisto Edelmanin Trust Barometer -selvityksestä, joka kartoittaa kansalaisten luottamusta hallitukseen, yrityksiin, mediaan ja kansalaisjärjestöihin. Kysely tehtiin 28:ssa maassa viime vuoden lopulla. Suomi ei ollut mukana vastaajamaissa. Euroopan maista kyselyyn otettiin mukaan Ruotsi, Iso-Britannia, Ranska, Irlanti, Puola, Saksa, Espanja, Italia ja Alankomaat.

Vaikka valeuutiset nakertavat kansalaisten varmuutta, vastaajat kertovat luottavansa toimittajiin enemmän kuin viime vuoden tutkimuksessa.

Yli 60 prosenttia vastaajista katsoo, että uutisorganisaatiot keskittyvät liikaa suurten yleisöjen tavoitteluun ja tuorempiin uutisiin. Lisäksi 59 prosenttia näkee, että painotus on liikaa politiikassa.

Neljännes vastaajista ei myönnä seuraavansa mediaa lainkaan siitä syystä, että se saa heidät pois tolaltaan. Puolet tutkimukseen vastanneista kertoo, että seuraa päämedioita alle kerran viikossa.

Barometrin mukaan kansalaisten luottamus liiketoimintaan on kohonnut, jos luottamusta vertaa hallitukseen tai järjestöihin. Sen sijaan 42 prosenttia vastaajista kokee epätietoisuutta sen suhteen, mihin brändeihin voi luottaa.

Luottamus toimitusjohtajiin romahti viime vuoden selvityksessä. Nyt vastaajista 44 prosenttia kertoo luottavansa toimitusjohtajiin. Viime vuonna yritysjohtajiin luotti 37 prosenttia.

Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista odottaa yritysjohtajien toimivan poliittisen muutoksen eteen hallituksen sijaan.

Toimialoista korkeimman luottamuksen haali teknologia, johon luottaa kolme neljästä vastaajasta. Toiseksi ja kolmanneksi luotetuimmat toimialat olivat kyselyn vastanneiden mielestä koulutus ja asiantuntijapalvelut.

Edelmanin luottamusbarometri toteutettiin 18. kertaa vuonna 2018. Selvityksen verkkokysely oli auki liki kuukauden loka-marraskuussa 2017. Barometria varten käytiin läpi yli 33 000 vastausta. Kyselyyn osallistui 1 150 täysi-ikäistä valtaväestön edustajaa kustakin maasta.