Duunitori n kyselyn mukaan mieliala on matalimmillaan maanantaiaamuna. Silloin peräti 57 prosenttia kyselyyn vastanneista kokee olevansa huonolla tai erittäin huonolla tuulella.

Duunitori.fi-työnhakusivuston kävijöillä kysyttiin viikon ajan loka-marraskuun taitteessa, millainen mieliala heillä on juuri nyt. 29.10.–4.11. toteutettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 3 075 ihmistä.

Maanantaina vastauksia tuli 831 ja vastanneista 57 prosenttia ilmoitti olevansa maanantaisin joko melko tai hyvin huonolla tuulella. Melko hyvällä tuulella oli 22 prosenttia vastaajista ja vain joka viides suhtautui maanantaihin erityisen innostuneesti.

Muina arkipäivinä maanantaiaamun huono tunnelma tasoittui ja lauantai on kyselyn perusteella viikon paras päivä: silloin hyvällä tai erittäin hyvällä tuulella kertoo olevansa lähes 60 prosenttia vastaajista.

Kyselyssä vertailtiin myös suurimpien kaupunkien tilannetta. Helsinkiläiset olivat tulosten mukaan hieman tyytyväisempiä kuin esimerkiksi tamperelaiset ja turkulaiset.

Mitä työn pitäisi olla, että viihtyisit?

Maanantaiahdistus liittyy vahvasti arkeen ja töihin paluuseen viikonlopun jälkeen. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Pia Heilmann on tutkinut työelämää lähes 20 vuoden ajan.

Heilmann kehottaa ihmisiä vastaamaan yhteen ratkaisevaan kysymykseen, jos ei viihdy työssään.

”Sehän on ihan selvää, että työn vaihtamista kannattaa harkita, jos työstä menee motivaatio eikä ole enää intoa tehdä sitä. Pääsääntöisesti pitäisi olla kuitenkin kiva mennä töihin, joten jos tuntuu, että kokee työstä johtuen ärtyisyyttä tai unettomuutta, kannattaa miettiä, olisiko joitain muita vaihtoehtoja. Tärkeintä on kuunnella itseään: mitä se työn pitäisi olla, että viihtyisi siinä paremmin”, Heilmann kysyy.

Työpaikanvaihto kiinnostaa erityisesti maanantaisin

Duunitorin viisivuotisen seurannan mukaan suomalaiset myös hakevat työpaikkoja eniten maanantaisin. Työpaikkailmoituksia etsitään ja töitä haetaan selkeästi eniten alkuviikosta. Työnhakuinto laskee viikon edetessä, ja kaikkein vähiten työtä haetaan lauantaisin.

Tulokset pohjautuvat yli 130 miljoonaan sivulataukseen Duunitori.fi-sivustolla ajanjaksolla 1.1.2013-31.12.2017. Kyseisellä aikavälillä työpaikkaa haettiin kaikkiaan lähes 1,2 miljoonaa kertaa.

”Aika moni haluaa mennä eteenpäin, oppia uusia asioita, monipuolistaa tai syventää osaamistaan tai nähdä erilaisia organisaatioita – tai ihan vain etsiä sitä, mikä voisi olla oma urapolku. On hyvin yksilöllistä, mitä kukin haluaa työltään tai uraltaan, mutta yhdistävänä tekijänä on usein se, että työn pitää olla jollakin tapaa mielekästä”, Heilmann sanoo.

Uusi työ mielessä alkuvuonna

Alkuvuosi on niin ikään suomalaisten keskuudessa suosituin aika hakea uutta työpaikkaa: marraskuun alusta 2017 lokakuun loppuun 2018 helmikuu nousi ykköseksi työnhakukuukausia tarkasteltaessa. Helmikuussa 2018 tapahtui lähes 13 prosenttia vuoden työnhauista, kun taas joulukuussa 2017 työnhaun osuus oli vain hieman yli neljä prosenttia koko tarkasteltuun ajanjaksoon verrattuna.

Iltapäivät ja illat ovat suosituimpia ajankohtia työnhakuun. Vuoden tarkastelujaksolla yleisin kellonaika työpaikan hakemiselle oli heti lounaan jälkeen kello 13. Lähes yhtä suosittuja aikoja olivat kello 16 ja 17. Myös iltaisin kello 18-21 haetaan ahkerasti töitä.