Heinä-syyskuussa 2019 mediamainonnan määrä laski 1,9 prosenttia suhteessa vuoden 2018 vastaavaan aikaan.

Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden kolmannen kvartaalin aikana noin 191 miljoonaa euroa.

Tiedot perustuvat Kantar Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan.

Täydennettäessä Kantarin kuukausittaista mediamainonnan seurantaa IAB Finlandin keräämillä hakusana- ja sosiaalisen median panostuksilla, mediamainonnan määrä oli vuoden kolmannella kvartaalilla 255 miljoonaa euoa. Investoinnit kasvoivat 0,7 prosenttia vuoden 2018 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna.

Marraskuussa mainonnan määrä laski edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattua 6,3 prosenttia.

Suurinta lasku oli painetuissa aikakauslehdissä, joissa mainospanostukset laskivat 17 prosenttia vuoden takaiseen tarkastelujaksoon nähden.

Perinteisistä mainosmedioista marraskuussa panostukset kasvoivat Kantarin mukaan ainoastaan ulkomainonnassa. Kasvua vuoden 2018 marraskuuhun nähden kertyi 6,5 prosenttia.

Mediamainontaansa lisäsivät marraskuussa erityisesti öljy- ja energiayhtiöiden sekä moottoriajoneuvojen mainostajat.

Vähittäiskaupan mainonta laski vuoden 2018 marraskuuhun verrattuna 1,2 prosenttia, merkkimainonta 8,6 prosenttia ja luokiteltu ilmoittelu 4,8 prosenttia.

Avoimien työpaikkojen ilmoittelu laski marraskuussa 2,1 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.