Kasvua oli ainoastaan ulko- ja verkkomainonnassa. Muissa mediaryhmissä mainonnan määrä laski verrattuna viime vuoden lokakuuhun.

Mediamainontaansa lisäsivät lokakuussa erityisesti öljy- ja energiayhtiöiden, rakennusalan, kosmetiikan sekä vähittäiskaupan mainostajat.

Eniten laski telepalveluiden, finanssialan, lääkkeiden sekä moottoriajoneuvojen mainonta.

Avoimien työpaikkojen ilmoittelu laski lokakuussa 21,0 prosenttia vuoden takaiseen nähden. Vähittäiskaupan mainonta kasvoi 1,5 prosenttia.

Merkkimainonta laski 6,0 prosenttia ja luokiteltu ilmoittelu väheni 1,8 prosenttia.

Marraskuun 2019 tiedot pyritään raportoimaan aikataulun mukaisesti viikolla 51. Käynnissä olevalla postilakolla on kuitenkin mittavia vaikutuksia printtimedioiden toimituksiin ja näin ollen datan käsittelyaikoihin.

Tiedot perustuvat Kantar TNS:n Ad Intelligencen jatkuvassa kuukausittaisessa seurannassa olevien medioiden mittaukseen.