Tulokset

Alexandra Huhta 20.2. 15:14

Mainosmyynnin heikkeneminen laski Ilkka-Yhtymän tulosta

Colourbox

Mediatalo Ilkka-Yhtymä on julkistanut viime vuoden neljännen neljänneksen talouslukunsa.

Ilkka-Yhtymän oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 616 tuhatta euroa, eli se väheni viime vuoden vastaavan jakson 732 tuhannesta eurosta. Koko liikevoitto väheni 1 559 tuhanteen euroon vertailukauden 2 026 tuhannesta eurosta.

Liikevaihto laski 9,8 miljoonaan euroon vuotta aiemmasta 10,3 miljoonasta eurosta.

Oikaistu oman toiminnan liikevoittomarginaali heikkeni 6,3 prosenttiin vertailukauden 7,1 prosentista. Koko liikevoittomarginaali heikkeni 15,9 prosenttiin vertailukauden 19,6 prosentista.

Ilkka-Yhtymän osakekohtainen tulos oli loka-joulukuussa 0,06 euroa oltuaan vuotta aiemmin 0,08 euroa.

”Taloudellinen suhdanne Suomessa kääntyi paremmaksi vuoden 2017 aikana. Tämä ei kuitenkaan näkynyt ilmoitusmyynnin kehityksessä, joka heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna”, sanoo toimitusjohtaja Olli Pirhonen tiedotteessa.

”Konsernimme oman toiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden heikentyessä aloitimme syksyllä kehitys- ja tehostamistoimet, joilla luomme pohjaa toiminnan uudistamiselle.”

”Kehitystoimet osaltaan jatkuvat vuoden 2018 aikana.”

Yhtiön hallitus esittää tälle keväälle 0,14 euron osinkoa, mikä tarkoittaa kahden sentin korotusta viime keväiseen.

Ilkka-Yhtymän johto arvioi konsernin liikevaihdon säilyvän tänä vuonna lähes viime vuoden tasolla, ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

”Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan Suomessa kasvavan edellisestä vuodesta ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy kuitenkin edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä”, tiedotteessa sanotaan.

”Printtimainonnan kokonaisvolyymin ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.”

Alma Medialla on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen. Ilkka-Yhtymä omistaa 27,3 prosenttia Alma Mediasta.

”Osakkuusyhtiöistämme erityisesti Alma Media Oyj:n taloudellinen kehitys on ollut erittäin hyvää. Tämä antaa hyvän pohjan Ilkka-Yhtymän oman toiminnan uudistamiselle”, Pirhonen kommentoi tiedotteessa.

Markkinointi & Mainonta on osa Alma Mediaa.

Lähde: Kauppalehti