Osuuspankki, Nordea ja Aito Säästöpankki ovat mukana naisille suunnatuissa maksullisissa Vauras nainen -tilaisuuksissa.

Tilaisuudet ovat Varallisuusakatemia-yrityksen järjestämiä, ja pankit osallistuvat niihin tarjoamalla paikalle oman asiantuntijansa. Lisäksi pankit ovat joko tarjonneet tilojaan illan järjestämiseen tai hoitaneet tilakustannukset sekä ruoka- ja viinitarjoilun.

Vastaavanlaisia sijoitusiltoja järjestetään Suomessa paljon. Puhe sijoittamisesta on kasvanut ja kasvua ovat nopeuttaneet Facebookiin perustetut sijoitusaiheiset keskusteluryhmät, joissa on jo kymmeniä tuhansia suomalaisia. Ryhmät järjestävät myös livetilaisuuksia, joita pankit isännöivät mielellään. Pankkeja myös mielellään pyydetään mukaan sponsoreiksi, koska ryhmillä on harvoin taloudellisia resursseja järjestelyihin.

Naisille suunnattujen Vauras nainen -iltojen erikoisuus on se, että ilmoittautumisen yhteydessä osallistumisesta on peritty pääsymaksu, vaikka tilat ja tarjoilu on pankkien kustantamaa.

Pääsylipun hinta on ollut 49 euroa. Osa tilaisuuksista on ollut loppuunmyytyjä, osaan lippuja on myyty alennuksella. Kussakin tapahtumassa osallistujia on ollut noin 50.

Varallisuusakatemian toimitusjohtaja Terhi Majasalmen mukaan heidän yrityksensä ei tuota ilmaistapahtumia.

”Tilaisuuksiin on pääsymaksu, koska ne ovat osa Varallisuusakatemian palvelutarjontaa ja Varallisuusakatemian valmentajat puhuvat tilaisuuksissa. Varallisuusakatemian liiketoiminta perustuu varallisuusvalmennusten, tapahtumien ja seminaarien myyntiin”, Majasalmi vastaa sähköpostitse Las Vegasista.

Pankit eivät siis saa mitään osuutta pääsymaksuista, vaan rahat menevät Varallisuusakatemialle. Pankkien periaate on ollut, että heidän omat tapahtumansa ovat ilmaisia.

Kuinka tavanomaisia tällaiset maksulliset sijoitustilaisuudet Nordealle ovat?

”Ei ne kovin yleisiä ole. Jos on kumppaneita, jotka kutsuvat asiakkaitaan, jotka ovat meidän intresseissämme olevia kohderyhmiä, voimme mennä puhumaan, vaikka tilaisuus on maksullinen. Itse järjestäessämme emme peri pääsymaksua”, Nordean säästämisen ja sijoittamisen johtaja Tanja Eronen painottaa.

Hän vertaa Vauras nainen -iltaa messuille osallistumiseen ja Mainostajien liiton Mainontapäivään, jossa hän myös on ollut puhumassa. Sijoitusillasta nämä kuitenkin eroavat siinä, että yleisöä on moninkertaisesti samoin kuin puhujia. Vauras nainen -illoissa esiintyvät kumppanipankin lisäksi vain Varallisuusakatemian omat valmentajat.

Käytännössä illat ovat Varallisuusakatemialle tilaisuus markkinoida heidän muuta koulutustarjontaansa, joiden hinnat vaihtelevat muutamista sadoista euroista tuhansiin euroihin.

”Olemme huomanneet, että tilaisuuksissamme käyvät ihmiset ovat kiinnostuneet meidän tarjoomastamme laajemminkin. Siksi tarjoamme myös Vauras Nainen -illoissa jatkovalmennuksia halukkaille. Myös muissa Vauras Nainen -tilaisuuksissa ja -valmennuksissa on tarjouksia jatkovalmennuksista, samoin Vauras Nainen -(Facebook)ryhmässä”, Majasalmi kertoo.

Samalla viivalla

Nordealla on monenlaisia partnereita, joiden kanssa he tekevät yhteistyötä projektiluontoisesti. Tanja Erosen mukaan Nordeassa keskusteltiin sisäisesti, voivatko he osallistua maksulliseen tapahtumaan. Naissijoittajat ilmiselvästi kiinnostavat pankkia, joten mukaan päätettiin lähteä. Nordea on toiminut yhteistyössä esimerkiksi MeNaiset-lehden kanssa, tosin siinä oli kyseessä ilmainen tilaisuus.

”Kysyimme Varallisuusakatemialta, onko pääsymaksu välttämätöntä. Ymmärrän, että he haluavat pitää siitä kiinni, koska nämä illat ovat osa heidän liiketoimintaansa. Varallisuusakatemia tavoittaa sellaisia sijoittajia, jotka eivät välttämättä ole meidän asiakkaitamme. Tiesimme myös, että muutkin pankit ovat mukana tässä ja halusimme pitää oman näkyvyytemme samalla viivalla meille tärkeässä naisten sijoittamisessa”, Eronen sanoo.

”Nordea ei peri pääsymaksua tapahtumistaan, mutta voimme olla pääsymaksullisissa tapahtumissa kumppaneina”, hän linjaa.

Varallisuusakatemia järjestää syksyn aikana viisi tilaisuutta. Tämän syksyn tilaisuuksissa yhteistyökumppaneina on ollut Nordea Helsingissä, Aito Säästöpankki Tampereella, Nordic Business Investments -kiinteistösijoitusyhtiö Jyväskylässä, Oulun Osuuspankki Oulussa sekä Nordea Turussa. Kevääksi suunnitellaan lisää tilaisuuksia.

”Ensi keväälle kartoitamme uusia yhteistyökumppaneita”, Majasalmi kertoo.

Rinnastettavissa kahvikustannuksiin

Oulun OP:n johtaja Jari Anttila ei ole tarkasti selvillä yhteistyöstä Varallisuusakatemian kanssa, mutta arvelee, että pankin taloudellinen panostus on rinnastettavissa kahvikustannuksiin.

”Toimimme yhtenä puheenvuoron pitäjänä ja kumppanina. Haluamme, että keskustelu säästämisestä ja sijoittamisesta olisi monipuolista ja aktiivista, siksi osallistumme tähän”, hän toteaa.

Anttila kertoo, että heitä pyydetään osallistumaan monenlaisiin tapahtumiin, eikä kaikkiin vastata kyllä.

”Se on tilanne-, aihe- ja ajankohtariippuvainen asia. Emme osallistu tapahtumiin, jotka eivät edistä asiakkaidemme hyvinvointia tai edistymistä.”

Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen oli ollut tyytyväinen Hervannassa järjestettyyn tilaisuuteen. Paikalle tuli 70 ihmistä. Hän arvelee pääsymaksun sitouttavan osallistujat tilaisuuteen.

”Monesti ilmaistilaisuuksiin tulee paljon peruutuksia, mutta tänne ei tullut, tupa oli täynnä”, hän sanoo.

Vauras nainen -ilta on Varallisuusakatemia Oy:n luoma brändi, jonka tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja keskustelua säästämisestä ja sijoittamisesta. Varallisuusakatemia puolestaan on yrittäjä Terhi Majasalmen omistama konsulttiyhtiö. Sen toiminta on vielä vaatimatonta, viimeisellä tilikaudella liikevaihto oli 90 000 euroa. Vauras nainen -Facebook-sivustolla puolestaan on jo yli 45 000 jäsentä. Majasalmen toiveena on kasvattaa yhteisöä merkittävästi.

”Toivon saavani ainakin 100 000 Vauraan Naisen tarinaa oman tarinani jatkoksi”, hän kirjoittaa yrityksensä esittelytekstissä.

Majasalmi puolestaan on yrittäjä, joka Varallisuusakatemian lisäksi toimii muissakin, lähinnä kiinteistöihin myös ulkomaille sijoittavissa yhtiöissä.