Häh?

Helsingin Sanomat pystytti maksumuurin marraskuussa, ja verkossa levisi heti ohjeita, miten kiertää maksumuuri.

Hesarin toimituspäällikkö Paula Salovaara vertasi verkkolehti Uudessa Suomessa tekniikalla kikkailemista ja maksumuurin ohittamista "karkkien varastamiseen".

Karkit ovat kaupassa hyllyllä, nameilla on kauppiaan asettama hinta ja näpistäminen on rikos.

Onko median verkkosivun maksumuurin kiertäminen laitonta, tekijänoikeuksiin ja immateriaalikysymyksiin perehtynyt kauppaoikeuden dosentti ja yliopistotutkija Taina Pihlajarinne?

"Jos puhutaan vaikka sen tyyppisestä maksumuurista, jossa maksullisuus alkaa viiden viikoittaisen artikkelin lukemisen jälkeen, voi olla, että sellaista muuria ei ole tarkoitettukaan kovin tehokkaaksi suojaustavaksi. Ulkomaisissa esikuvissa on puhuttu huokoisesta maksumuurista, jolloin kustantajaa ei niin huoletakaan muurin kiertäminen. Tarkoitan lähinnä New York Timesia. Tehokas suojaus olisi vaikka henkilökohtaisten käyttötunnusten käyttö."

Onko mediassa toisen oman ottaminen laissa kiellettyä?

"Kyse on siitä, tapahtuuko jotain tekijänoikeudellisesti relevanttia, kuten valmistuuko teoskappaleita, välitetäänkö yleisölle vai onko kyse tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisestä? Lähtökohtaisesti pelkän artikkelin selaileminen ruudulla ei muodosta tekijänoikeuden loukkausta. Jos taas menetellään käyttöehtojen vastaisesti, kyseessä voi olla sopimusrikkomus."

Missä laissa maksumuurin kiertäminen on kielletty tai sitä on sanktioin rajoitettu?

"Kustantaja päättää, millä ehdoin asettaa artikkelin verkkoon saataville. Kun puhutaan suojausten kiertämisestä, silloin tulee kysymykseen tekijänoikeuslain 50 a -pykälän teknisen toimenpiteen kiertämisen kiellon rikkomisesta. Tehokas tekninen toimenpide tarkoittaa sellaisia suojauskeinoja, joka estää esimerkiksi kopion ottamisen tai yleisölle välittämisen. Onko keino riittävän tehokas suojaus, se onkin vaikea kysymys ja tulkinnanvaraista."

Mitä lain perusteluissa sanotaan?

"Lain esitöissä sanotaan, että suojaustarkoitus tulee saavuttaa eli se (esto) ei saa olla aivan tehoton ja helppo kiertää. Vahingossa sitä ei voi kiertää. Esimerkiksi selaimen vaihto tai cookies-toiminnon tyhjentäminen ovat arkipäiväisiä, tuskin lain edellyttämiä tehokkaita suojauskeinoja. Kyllä kustantajatkin sen tietävät, ja jos he haluaisivat sisällön paremmin suojatuksi, he varmaan käyttäisivät silloin tehokkaampaa tapaa."

Musiikkiteollisuudessa kopioinnin laillisuus on tiukasti rajattu, ja luvatta kopioinnista on tuomioistuimissa tuomittu koviakin korvauksia. Miten mediasisältö eroaa vaikkapa musiikkisisällöstä tai elokuvien jakamisesta?

"Kyse molemmissa tapauksissa on tekijänoikeuslaissa suojatusta teoksesta - jos teokset ovat riittävän omaperäisiä. Lain mukaan ne saavat ihan samanlaista suojaa."

Onko lainsäädäntö tältä osin jäänyt jälkeen? Pitäisikö lakeja säätää mediasisältöjä varten uudestaan?

"Siihen ei mielestäni ole tarvetta. Jos oikeudenhaltija haluaa rajoittaa aineiston saantia tehokkaammin, se voi myös suojata ne tehokkaammin."