Marimekko muuttaa tulosohjeistustaan ja arvioi tämän vuoden liikevoiton kasvavan suuremmaksi kuin mitä yhtiö on aiemmin ohjeistanut.

Tekstiili- ja vaatevalmistaja ennakoi liikevoiton kasvavan viime vuoden tasosta, mutta olevan enintään 15 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 Marimekon vertailukelpoinen liikevoitto oli 12,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon osalta ohjeistus ei muutu. Sen ennakoidaan kasvavan viime vuodesta.

Marimekon mukaan uudistetun arvion taustalla on pääasiassa ennakoitua korkeammat lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueelta.

Samalla yhtiö kuitenkin korostaa, että liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle.

"Vuoden viimeisellä neljänneksellä erityisesti joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä, ja joulusesongin onnistuminen vaikuttaa koko vuoden tulokseen", tiedotteessa sanotaan.

Marimekko kertoo myös, että sen tietoon on tullut "harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella saattaa olla heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen".