Tekoäly

Aleksi Ylä-Anttila 11.10.2018 16:04

Markkinoijat hyödyntävät tekoälyä enenevässä määrin – haasteita silti riittää

Colourbox

Tekoäly auttaa markkinoijia jo nyt monin tavoin. Keskeisin haaste on markkinoijien mukaan integroida kehittyvä teknologia osaksi jokapäiväistä työnkulkua.

Markkinoijien ymmärrys tekoälystä on kasvamassa, kun yhä useammat yritykset investoivat orastavaan teknologiaan, uutisoi eMarketer.

Econsultancyn ja MediaMathin toukokuussa 2018 tekemän kyselytutkimuksen mukaan markkinoijat hyödyntävät tekoälyä tällä hetkellä eniten mainonnan kohdentamisessa sekä yleisöjen segmentoinnissa. Maailmanlaajuiseen tutkimukseen vastasi 400 digitaalisen mainonnan ammattilaista.

Lähes puolet tutkimukseen vastanneista kertoi hyödyntävänsä tekoälyä näillä kahdella osa-alueella. Ainoastaan viidennes vastaajista ilmoitti, etteivät he suunnittele tekoälyn valjastamista mainonnan kohdentamiseen tai yleisöjen segmentointiin.

Tekoälyn käyttöön ottaminen on helpottunut pilvipalveluja tuottavien teknologiayrityksien, kuten IBM:n, Nielsenin ja Salesforcen, investoitua miljoonia tekoälyratkaisuihin, jotka automatisoivat mukautettujen yleisösegmenttien luomisen markkinoijien käyttöön.

Kohdentamisen tehostamisen ohella tekoäly auttaa markkinoijia saamaan paremman kokonaiskäsityksen heidän asiakkaistaan sekä mainonnan vaikuttavuudesta.

LoopMen ja Sapio Researchin huhtikuussa 2018 yhteensä 200 yhdysvaltalaiselle markkinoijille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan tärkein tekoälyn avulla asiakkaista saatava tieto on se, kuinka mainonta vaikuttaa myyntiin.

Vaikka tekoäly auttaa markkinoijia edellä mainittujen asioiden ohella merkittävässä määrin myös erityisesti datan analysoinnissa, sen käyttöön ottaminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista.

Hakukoneoptimointikonsultoinnin palveluja tarjoavan BrightEdgen 500:lle sisältö-, digi-, ja hakukonemarkkinoinnin ammattilaiselle maailmanlaajuisesti tekemän kyselytutkimuksen mukaan tekoälyn soveltaminen heidän nykyisessä roolissaan on suurin este kehittyvän teknologian omaksumiselle. Tätä mieltä oli lähes kolmannes vastaajista.

Haasteita aiheuttaa vastaajien mukaan lisäksi se tosiseikka, että tekoälyllä ei ole standardimääritelmää markkinointialalla.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö