Markkinoijat uskovat muita asiantuntijoita enemmän automaatioon ja sen tuomiin etuihin työpaikallaan, mutta työnantajien puutteellinen tuki tekee hyötyjen käytäntöön viemisen haastavaksi, uutisoi Marketing Week.

Henkilöstön rekrytointiyhtiö Hays in tuore tutkimus kertoo, että 79 prosenttia markkinoinnin ammattilaisista katsoo digitaalisen muutoksen jo ykkös- tai kakkosluokan tekijäksi organisaatiossaan ja 55 prosenttia uskoo, että automaatio auttaa ihmisiä tuomaan lisää inhimillistä pääomaa organisaationsa.

Kuitenkin 40 prosenttia työntekijöistä sanoo, että puutteellinen osaaminen estää heitä saamasta parasta tulosta automaation eduista. Vastaajista 53 prosenttia näkee osaamisvajeen suurimpana esteenä automaation lisääntymiseen.

Ainoastaan 15 prosenttia markkinoinnin työnantajista on palkannut yritykseensä muutosjohtajan, mutta 41 prosenttia suunnittelee sellaisen palkkaamista. Tämä kertoo siitä, että suunta on nyt merkittävästi muuttumassa.

"Jos haluaa, että asiakkaat saavat jatkuvasti parhaat ja personoidut tarjoukset, tarvitaan automaatioteknologiaa. Vielä tärkeämpää on ymmärtää, että tarvitaan osaajia, joilla on intohimoa, tekemään tätä työtä", sanoo Hays Marketingin johtaja Clare Kemsley.

Automaation hyödyntämisessä tarvittaviin taitoihin lukeutuvat muun muassa digitaalisten projektien johtamistaidot ja strategisen markkinoinnin osaaminen. Data-analyysin osaamista tarvitaan eniten, 70 prosenttia vastaajista on tätä mieltä.

Silti näihin taitoihin ei saada riittävästi koulutusta. Vastaajista reilusti yli puolet (62 prosenttia) sysää vastuun tästä työnantajille.

Automaation hyödyt tunnetaan hyvin. Sen nähdään lisäävän tuottavuutta, tuovan säästöjä ja lisäävän työprosessien tehokkuutta.