Kotimaisen markkinointiosaamisen puolestapuhujana profiloituva ammattilaisyhteisö MarkkinointiKollektiivi käynnistää mentorointiohjelman yhteistyössä Markkinointi Roudan kanssa.

MarkkinointiKollektiivin sisällöistä ja kumppanuuksista vastaava Marica Thorén kuvailee kollektiivin järjestämää mentorointiohjelmaa täysin uudenlaiseksi mentorointiohjelmaksi.

"Pitkään alalla olleet markkinoinnin ammattilaiset omaavat erittäin paljon osaamista, jota on hyvä jakaa koko markkinointialan kehittämiseksi. Vastaavasti nuorempaan polveen kuuluvat ovat yleensä syväosaajia jossain tietyssä markkinoinnin osa-alueessa."

"Nuorempia hyödyttää oppia kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa markkinointiin, kun taas kokeneemmat kaipaavat täydennystä kokonaiskuvaansa markkinoinnin uusimmista tuulista aiheen syväosaajan avulla", sanoo Thorén.

MarkkinointiKollektiivi panostaa mentorointiohjelmassa erityisesti sopivien mentorointikolmikoiden yhteen saattamiseen. Yhteen kolmikkoon otetaan aina yksi kokeneempi osaaja ja kaksi nuorempaa ammattilaista.

Kolmikoista rakennetaan toisiaan täydentäviä pienryhmiä, jotka jakavat avoimesti oppejaan.

"MarkkinointiKollektiivin toiminnan keskiössä on oppiminen ja ennen kaikkea osaamisen jakaminen. Tämä mentorointikuvio on ollut meillä työn alla jo pidemmän aikaa ja kun nyt saimme sen käyntiin yhteistyössä Markkinointi Roudan kanssa niin olemme kyllä todella iloisia. Tästä mentoroinnista on myös tarkoitus tehdä jatkuvaa toimintaa", MarkkinointiKollektiivin perustaja Santtu Kottila kertoo.

Ensimmäiseen MarkkinointiKollektiivin mentorointiohjelmaan otetaan mukaan noin 50 osallistujaa ja hakuaika ohjelmaan päättyy 3.9. Lisätietoja ohjelmasta ja hausta voi etsiä kollektiivin verkkosivuilta tai Facebook-ryhmästä.

Marica Thorénin mukaan ohjelma on saanut kiinnostuneen vastaanoton. Eri-ikäisten markkinointialan ammattilaisten tarpeet poikkeavat toisistaan. Yhteistä on tuen ja yhteisöllisyyden kaipuu.

Uuden ohjelman keskeinen ajatus on, että perinteisen top-down -mentoroinnin sijaan mentorointia tapahtuu ohjelmassa myös "alhaalta ylös". Toisin sanoen kokeneemmat tekijät eivät vain jaa omaa osaamistaan ja oppejaan nuoremmille, vaan nuoret alan osaajat jakavat omaa niche-syväosaamistaan mentorin kaipaamasta alueesta.

"Alan ihmiset kaipaavat apua arjen tekemiseen. Kokeneemmille tekijöille voi olla vaikeaa löytää luontevaa kontaktia, jonka kanssa perehtyä johonkin uusimpaan markkinoinnin osa-alueeseen ja toisaalta nuoremmille markkinoinnin kokonaiskuvan rakentumisen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää päästä oppimaan oman nichen sijaan laajempaa kuvaa", toteaa Thorén.

MarkkinointiKollektiivi on vuoden 2017 huhtikuussa perustettu yhteisö markkinoinnin ammattilaisille. Sen toiminta on kasvanut vauhdilla ja jäseniä on jo yli 12 000.