Naisen ja miehen euro ei ole aivan sama markkinointialallakaan. Tuoreessa Tilastokeskuksen julkistuksessa on selvitetty sukupuolten välistä ansiokuilua myös ammattiryhmittäin.

Tilastosta selviää, että myynnin ja markkinoinnin erityisasiantuntijat tienasivat viime vuonna keskimäärin 4 855 euroa ja tiedottajat keskimäärin 3 983 euroa. Myynnin ja markkinoinnin erityisasiantuntijoina toimivien naisten keskimääräinen palkka oli kuitenkin 750 euroa miehiä pienempi. Tiedottajien kohdalla palkkaero oli 243 euroa miesten hyväksi.

Räikeimmillään markkinoinnin alan ansioerot ovat luonnollisesti johtoportaassa, jossa palkkaus on monen tekijän summa. Mainonnan, viestinnän ja markkinoinnin aloilla johtotehtävien naiset tienaavat silti järjestään miehiä vähemmän. Mainos- ja tiedotusjohtajien kohdalla palkkaero jäi 651 euroon, kun taas myynti- ja markkinointijohtajina toimivien naisten palkka oli keskimäärin yli 1 100 euroa mieskollegoita pienempi.

Mistä johdon palkkaerot kertovat, MARK Suomen Markkinointiliiton toimitusjohtaja Lauri Sipilä?

"Näkisin, että (markkinoinnin alalla) palkkaero johtuu lähinnä siitä, minkä kokoisissa yrityksissä nämä johtajat sattuvat olemaan."

Mitä ajattelet palkkaeroista?

"Olen ollut markkinointialalla koko ikäni. Hämmästelisin, jos samasta tehtävästä maksettaisiin miehelle enemmän kuin naiselle. En siis ole kohdannut urallani sukupuolijaottelua. Uskon, että monella muulla alalla sitä varmaan on, mutta markkinoinnin alalla palkkaerot eivät ole siitä kiinni.

Yritykset maksavat sen mukaan, miten ne pärjäävät, ja lisäksi on kannustinpalkkioita. Menestyvät isommat yritykset pystyvät maksamaan enemmän kuin vaikka pienet yritykset, jotka eivät menesty. Tällaiset seikat vaikuttavat (palkkaeroihin) enemmän kuin sukupuoli.

Maailma on nyt tämän näköinen, mutta uskon, että suunta on kohti tasa-arvoa enemmän ja enemmän. Tasa-arvokin on vähän väärä sana: En koe, että kyse olisi nyt epätasa-arvosta, mutta maailma menee siihen suuntaan, että naiset ovat yhä enemmän johtavissa tehtävissä markkinointialalla ja he nousevat toimitusjohtajiksi. Sitä kautta myöskin palkkaus paranee."

Herättävätkö palkkaerot alalla keskustelua?

"Eivät oikeastaan. Alalla ryöpsähtää palkkakeskustelu silloin, kun julkistetaan palkkatiedot edelliseltä vuodelta. Jos mietitään palkkakuningattaria, markkinointialalla esimerkiksi Marketing Clinic Group in toimitusjohtaja Catharina Stackelberg on kovatuloinen. Kyllähän se palkka on enemmän siitä kiinni, miten yritys tekee tulosta."

Mitkä keinot auttaisivat naisten ja miesten välisten palkkaerojen kuromisessa?

"Läpinäkyvyys on aina hyvä asia. Johtotehtävissä julkisuus ja läpinäkyvyys tuovat painetta palkkaerojen kuromiseen.

Uskon, että Suomen markkinointialalla kehitys on suotuisaa. Ei ole sellaista ongelmaa, että nainen ei pääsisi etenemään tai hänelle ei maksettaisi. Koen sellaisen kauhean vieraana. Sen kyllä uskon, että tässä maassa on ollut sellaista vanhaa patriarkaalista vanhakantaisuutta, esimerkiksi naisten tytöttely on kuulunut kuvaan. Mielestäni sellainen maailma on kuitenkin jo väistynyt, ja uudet sukupolvet ovat tuoneet mukanaan paljon terveempää kehitystä koko Suomeen.

Kehitys on menossa suuntaan, jossa nais- ja miesjohtajien määrät todennäköisesti vähintään tasaantuvat. Naisethan ovat korkeakouluissa vallalla, joten olisi aika ihmeellistä, jos tämä kehitys ei näkyisi myöskin markkinointialan johtotehtävissä."

Miten Suomen markkinointialan palkkaerot suhteutuvat muihin maihin?

"En osaa verrata suoraan muihin maihin, koska en ole seurannut tämän tyyppistä keskustelua muissa maissa.

Muualla ehkä ymmärretään toistaiseksi paremmin se, että palkkaerot ovat hyvä juttu: hyville maksetaan paljon ja huonoille maksetaan vähän. Hyvä versus huono tarkoittaa tietenkin sitä, kuinka hyvin pääsee niihin tuloksiin, joita yritys tavoittelee. Muualla tätä pidetään itsestäänselvänä, mutta Suomessa elätellään sellaista ajatusta, että pitäisi olla kaikilla sama palkka. Jos ajattelee vaikka myyntityötä johtotehtävissä, olisi absurdia, että myynnistä maksettaisiin tuloksesta riippumatta tismalleen samaa palkkaa."