Markkinointijohtajat työskentelevät vähemmän aikaa yhdessä ja samassa paikassa, ilmenee Spencer Stuart in selvityksestä. Asiasta uutisoi AdWeek.

Konsulttiyrityksen tuoreen tutkimuksen mukaan ilmiö koskee kaikkia aloja teknologiayrityksistä vähittäiskauppaan.

Keskimäärin yhdessä yrityksessä ollaan 43 kuukautta, mikä on noin puolet ajasta, joka opiskelijalta kuluu korkeakoulutututkinnon suorittamiseen Yhdysvalloissa.

Tutkimus on jatkoa seurannalle, jota on tehty vuodesta 2004. Seurannassa mukana ovat olleet USA:n suurimmat markkinoijat ja 100 eniten mainostettua brändiä.

Spencer Stuart listasi yrityksiä, jotka ovat vastikään palkanneet uuden henkilön tai hakivat sellaista paraikaa. Tällaisiin yrityksiin lukeutuivat muun muassa Netflix, McDonald's ja Uber.

Vaihtuvuus kertoo työn haastavuudesta, arvioi konsultti Greg Welch Spencer Stuartista.

"Vaihtuvuus johtopaikoilla jatkuu, eikä se ole hidastunut. Joillakin aloilla se on jo hallitsematonta", Welch toteaa.

Isoin syy trendille on Welchin mukaan se, että markkinointijohtajan työnkuva on muuttunut vuodesta 2004 alkaen huomattavasti, selvästi enemmän kuin esimerkiksi rahoitusjohtaja työ, joka sekin on haastavaa.

Markkinointiin vaikuttavat teknologian tuoma raju muutos, mainonnan irrationaalisuus sekä kuluttajien kasvaneet odotukset.

"Näissä tehtävissä on vaikea onnistua", kiteyttää Welch.

Yksi syy nopeaan vaihtuvuuteen voi olla se, että markkinointijohtajiin kohdistuu ylisuuria odotuksia, joiden vuoksi he joutuvat työskentelemään kovien paineiden alaisina. Monet merkittävät yritykset ja brändit pyrkivät löytämään moniosaajan, jolla on luovan osaamisen lisäksi kykyä analyyttiseen ajatteluun.

"On vaikea löytää yhtä ihmistä, joka osaa kaiken. Juristitkaan eivät ole lääkäreitä", toteaa ruokalähettiyritys Freshly n markkinointijohtaja Mayur Gupta, joka työskenteli ennen nykyistä pestiään kaksi vuotta Spotify n palveluksessa.