Facebook-yhteisöstään ja tapahtumistaan tunnettu MarkkinointiKollektiivi järjestää maailmankin mittakaavassa poikkeuksellisen koulutustapahtuman järjestäessään tulevan vuoden toukokuussa 500:lle markkinoinnin ammattilaiselle pakohuonepeleistä ammentavan koulutuspäivän.

Lue lisää: Markkinoinnin ammattilaisille uudenlainen mentorointiohjelma: "Alan ihmiset kaipaavat apua arjen tekemiseen"

Land of Marketing -niminen tapahtuma lanseerattiin tänään ja sitä nostatettiin eilen tiistaina Fyre Festivalia henkivällä viraalikampanjalla.

Kyseessä on kokemuksellinen koulutustapahtuma markkinoinnin kontekstissa, kertovat MarkkinointiKollektiivin perustajat Ville Jahn ja Santtu Kottila.

”Tapahtuma yhdistää markkinoinnin perusoppeja ja pinnalla olevia teemoja kokemuksellisen oppimisen toteutustapaan, joka on lyhykäisyydessään yhdistelmä tiedekeskus Heurekaa, pakohuonepelejä, bisnesfestivaalia ja vahvaa tarinallisuutta”, kuvaa Kottila.

Valmistelut tapahtuman järjestämiseksi on aloitettu jo puoli vuotta sitten. Keskeinen syy tapahtuman järjestämiselle on yhteisöllisyyden rakentaminen sekä oppien ja ajatusten jakaminen alan sisällä.

Kottila ja Jahn ovat aikoinaan linjanneet MarkkinointiKollektiivin missioksi, että Suomessa tehdään tulevaisuudessa maailman parasta markkinointia. Kokemukset yhteisistä tapahtumista ja omasta työelämästä viestivät, että suomalaisilla on jo kaikki tieto ja osaaminen mission täyttämiseksi.

”Kaiken järjen mukaan meidän pitäisi jo olla maailman parhaita markkinoijia, mutta emme ole. Olemme tehneet havainnon, että usein meitä jarruttava voima on pelko. Se estää meitä yltämästä täyteen potentiaaliimme”, Jahn arvioi.

Ensimmäisen vuoden teemaksi on juuri tästä syystä valittu pelko. Ihmiset tulee Kottilan ja Jahnin mukaan saada pelkomoodista rohkeusmoodiin.

”Se on isoin yksittäinen asia, joka auttaa yrityksiä tekemään jatkossa parempaa markkinointia. Tarkoitus ei ole poistaa ihmisiltä pelkoa, vaan rohkaista heitä kohtaamaan pelkonsa ja toimimaan pelosta huolimatta”, kiteyttää Ville Jahn.

Tarinallinen seikkailu

Kyseessä on perustajakaksikon mukaan vahvasti tarinaan pohjautuva seikkailu, mutta markkinoinnin kontekstissa. Osallistujat ratkovat haasteita ja pääsevät näin etenemään tilassa ikään kuin pakohuonepelissä.

Tapahtuma on rytmiltään intensiivinen ja kestää aamusta iltaan.

Lue lisää: MarkkinointiKollektiivin perustaja Santtu Kottila ratkoo ongelmat harkiten: "En ota stressiä"

Kokemuksellisuus, osallistaminen, pelillistäminen ja tarinallisuus toistuvat Jahnin ja Kottilan puheissa useasti. Tarinallisuuteen liittyy myös se, että tapahtuman tarkkaa sisältöä kaksikko ei vielä paljasta.

"Tarinallisuus on oppimisessa todistetusti todella vahva keino. Land of Marketingin tapahtumapäivän tarkkaa kulkua ja lopputulemaa emme voi paljastaa, koska se veisi pohjaa kokemukselta. Sitä voisi verrata vaikka kirjan takakanteen tai elokuvan kuvaukseen. Kaikkea ei voi kertoa, koska muuten kokonaisuus paljastuu", Jahn perustelee.

Tapahtuma on tarkoituksella hyvin osallistava ja keskusteleva. Todellinen oppiminen ei Kottilan ja Jahnin mukaan tapahdu istumalla ja kuuntelemalla.

Haasteiden ratkominen itselle ennestään tuntemattomien kollegoiden kanssa on keino jakaa omaa osaamista ja ammentaa samanaikaiseksi osaamista muilta.

Oppimisen lisäksi Land of Marketing panostaa myös ihmisten kohtaamisten mahdollistamiseen.

Koko MarkkinointiKollektiivi on Kottilan mukaan lähtenyt markkinointialan ihmisten tarpeesta oppia toisiltaan ja verkostoitua muiden alan ihmisten kanssa. Verkkoyhteisö on hyvä alku, mutta tarvitsee tuekseen aitoja kohtaamisia.

”Pelkät verkkokeskustelut eivät riitä. Siksi panostamme vahvasti ihmisten luontevaan kohtauttamiseen, joka sekin on perinteisemmissä tapahtumissa yleensä liian vajavaista.”

”Päivän mittaan pääsee työskentelemään yhteisten tehtävien parissa kymmenien uusien tuttavien kanssa ja luomaan merkityksellisiä yhteisiä kokemuksia", Kottila selittää.

Kunnianhimoinen hanke

Land of Marketing eli suomalaisittain Markkinoinnin maa on Kottilan ja Jahnin mukaan myös globaalissa mittakaavassa harvinaislaatuinen tapahtuma.

Valmistelujen aikana MarkkinointiKollektiivin aktiivisimmista jäsenistä koostuva muutaman hengen ydinryhmä yritti löytää maailmalta vastaavanlaista tapahtumakonseptia, mutta tuloksetta.

”Emme ole löytäneet mistään päin maailmaa vastaavaa tapahtumaa. Tämä on kunnianhimoinen ja tarkoituksella erilainen konsepti. Tapahtuman nimi on tarkoituksella jätetty englanninkieliseksi, koska ajatuksena on myös jollain aikavälillä tehdä konseptista kansainvälinen”, Kottila kertoo.

Kollektiivin muutaman hengen suuruinen ydinryhmä on työstänyt konseptia toistaiseksi niin sanotusti ”pellin alla” eli salassa.

Tällä hetkellä julkistettuina kumppaneina hankkeessa ovat mukana tutkimus- ja koulutusyritys Filosofian Akatemia sekä tutkimusyritys IROResearch.

”Tapahtumissa ei perinteisesti osallisteta juurikaan osallistujia. Bisnestapahtumat puhujineen voitaisiin sisällön osalta järjestää ilman yhtään osallistujaa täysin suunnitelman mukaan, mutta Land of Marketing rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa. On mullistavaa, että muutaman kymmenen puhujan sijaan osaamistaan jakaa ja yhdistelee satoja markkinoinnin ammattilaisia”, toteaa Jahn.

MarkkinointiKollektiivi on vuoden 2017 huhtikuussa perustettu yhteisö markkinoinnin ammattilaisille. Sen toiminta on kasvanut vauhdilla ja jäseniä on jo yli 13 000.