Markkinointialan ammattilaisten yhteisö MarkkinointiKollektiivi julkaisee tiistaina aamulla loppuvuodesta 2019 tehdyn Ura- ja kehittymiskyselyn tulokset.

Kyselyyn vastasi lähes 600 alan asiantuntijaa. Kyselyssä haluttiin selvittää markkinoinnin alan asiantuntijoiden ajatuksia työelämästä, kuormittavuudesta, itsensä kehittämisestä, palkasta sekä uusiin tehtäviin hakeutumisesta.

Esimiehiltä haluttiin kyselyllä selvittää, millaisia tulevaisuuden tarpeita markkinoinnissa on, ja millaisia haasteita alan rekrytoinneissa koetaan.Kyselyn tulokset eivät yllätä. Kysymyksiä ne kuitenkin herättävät.

Vastausten perusteella merkittävä osa markkinointiväestä ei voi hyvin nykyisessä työyhteisössään. Myös mahdollisuudet edetä omalla uralla nykyisessä työpaikassa koetaan yleisesti rajallisiksi.

Joka kolmas markkinointialan ammattilainen kokee, että työn kuormittavuudesta ja jaksamisesta puhuminen on vaikeaa. Vain joka kymmenes kertoo aiheesta puhumisen olevan erittäin helppoa.

Kyselyn tuloksista selviää, että lähes 25 prosenttia vastanneista ei voi hyvin nykyisessä työyhteisössään. Melkein joka kolmas vastanneista kertoo, ettei koe voivansa edetä urallaan nykyisessä työpaikassaan.

MarkkinointiKollektiivin ura- ja rekrytointipalveluista vastaavan Sanna-Kaisa Koivisto sanoo korkean lukeman herättävän huolta, vaikka yli puolet vastanneista kertookin voivansa hyvin nykyisessä työyhteisössään.

”Mielestäni meillä ei ole varaa siihen, että neljäsosa tiimin jäsenistä voi huonosti. Toivoisinkin, että työpaikoilla käytettäisiin aikaa myös sen pohtimiseen, miten jokainen voi omalta osaltaan varmistaa, ettei kukaan tiimistä jää yksin jaksamisen haasteiden tai työhyvinvoinnin kanssa“, Koivisto toteaa.

Positiivinen asia on, että kyselyn vastaajista 60 prosenttia vastaajista kokee itsensä kehittämisen markkinoinnin ammattilaisena helpoksi. Uutta tietoa haetaan verkostoista, alan toimijoiden sisällöistä ja medioista, koulutuksista sekä tapahtumista.

Tästä huolimatta yli 40 prosenttia vastaajista kertoo, että yksilöllinen ammatillinen kehittyminen on käytännössä täysin heidän omalla vastuullaan. Esimiehistä joka neljäs myöntää, ettei järjestä tällä hetkellä tiimin jäsenilleen tarpeeksi koulutusmahdollisuuksia.

Koiviston mukaan on tärkeää herättää esimiehet ja johdon pohtimaan, pitäisikö työnantajan huolehtia ja ottaa enemmän vastuuta siitä, että alan paras osaaminen löytyy oman talon sisältä. Kannustusta, aikaa ja resursseja asiantuntijoiden itsensä kehittämiseen tarvitaan.

Lisäksi teemaan liittyen kyselyn vastausten perusteella lähes joka kolmas kokee, että omassa työpaikassa eteneminen ei ole mahdollista. Suurimpana syynä työpaikan vaihtoon kerrotaan olevan mielenkiintoiset työtehtävät seuraavassa työpaikassa.

“Kun joka viides esimies on vastannut olevansa huolissaan siitä, että tiimin tämänhetkinen kyvykkyys ei vastaa alan tämän hetken osaamisvaateisiin, haluaisin nostaa keskusteluun sen, onko esimiestyössä aikaa pohtia oman tiimin sisällä olevien henkilöiden kehittymismahdollisuuksia, ja antamaan tilaa uuden oppimiselle ja itsensä ammatilliselle kehittämiselle, ja samalla varmistaa oman tiimin suorituskyvyn kehittyminen“, Koivisto pohtii.

Kyselyn tulokset julkaistaan MarkkinointiKollektiivin sivuilla kokonaisuudessaan tiistain aikana. Löydöksiä käydään läpi yhteisössä pitkin kesää ja alkusyksyä erilaisilla nostoilla. Aihetta käsitellään myös yhteisön virtuaalisessa Aamukahviseurassa tänään tiistaina klo 8.30 alkaen.

Koivisto rohkaisee tiimejä nostamaan kyselyn tuloksia esille myös omissa palavereissaan. Hänm korostaa markkinointialan kaipaavan avoimuutta niin palkkauksen, jaksamisen, alalla etenemisen ja osaamisen kehittämisen suhteen.

”On turha myytti, että alalla vaihdetaan työpaikkaa kuin sukkia. Hyvä esimiestyö, mielenkiintoiset työtehtävät, ja hyvät etenemismahdollisuudet ovat niitä, joiden perässä mennään. Ne yritykset, jotka pystyvät näiden asioiden lisäksi turvaamaan hyvinvoinnin, ja työtehtävien tasaisen jakautumisen, ovat hyvällä etumatkalla”, Koivisto analysoi.

MarkkinointiKollektiivi on yhteisö, johon kuuluu yli 15 000 markkinointiosaamisen kehittämisestä kiinnostunutta alan ammattilaista eri puolilta Suomea.

Verkosto järjestää yhdessä kumppaneidensa kanssa koulutuksia, teematapahtumia ja mentorointiohjelmia sekä tuottaa sisältöjä omaan markkinointiaiheiseen blogiin ja podcastiin. Lisäksi MarkkinointiKollektiivi järjestää ura- ja rekrytointipalveluita alan asiantuntijoiden uran edistämiseksi.