Markkinointialan ammattilaisten yhteisö MarkkinointiKollektiivi julkaisi torstaina iltapäivällä nopean markkinoinnin nykytilaa kartoittavan kyselyn yhteisölleen.

Tiedonkeruun ajaksi päätettiin rajata alle vuorokausi, jotta yhteisölle saataisiin nopeasti ajankuvaa vertaisorganisaatioista.

Kyselyllä haluttiin kartoittaa muun muassa markkinoijien mielipidettä siitä, miten tässä tilanteessa tulisi toimia ja vastaako ideologia heidän organisaatioissaan toteutettavaa todellisuuttaan.

Kyselyyn vastanneista markkinoinnin ammattialaisista 45 prosenttia kertoi olevansa sitä mieltä, että juuri nyt pitäisi markkinoida enemmän kuin normaalisti. Myös pidempikestoisen brändiviestinnän roolia tulisi kasvattaa. Tätä mieltä on selvästi suurin osa kyselyyn vastanneista, 82 prosenttia.

Kollektiivin ura- ja rekrypalveluista vastaava Sanna-Kaisa Koivisto kertoo, että yhteisö päätti avittaa alan keskinäistä tiedonjakoa ja tuoda faktoihin pohjautuvaa vertaistukea ja tilannearviota kaikkien nähtäville.

”Tieto sekä auttaa hahmottamaan isompaa kuvaa että varmasti kiinnostaa markkinoinnin asiantuntijoiden keskuudessa juuri nyt”, Koivisto kertoo.

Idea kyselyn tekemiseen lähti MarkkinointiKollektiivin omasta Facebook-ryhmästä, jossa yhteisön jäsenet keskustelivat markkinoinnin nykytilasta.

“He antoivat meille inspiraation lähteä kartoittamaan tilannetta siten, että saisimme vastaajamäärää suuremmaksi ja näkymää aiheeseen laajemmin”, summaa MarkkinointiKollektiivin kumppanuuksista vastaava Marica Thorén tiedotteessa.

Koiviston mukaan markkinoinnin tekijät tarvitsevat tällä hetkellä pienen voimaantumisen tunteen.

”Uskomme, että näiden kyselytulosten avulla pystymme antamaan myös yksittäiselle asiantuntijalle rohkeutta haastaa yrityksen johtoa siitä, onko markkinoinnin kulujen leikkaaminen tällä hetkellä aidosti paras ratkaisu pidemmällä aikavälillä ajateltuna”, Koivisto summaa.

”Tilanne muuttaa markkinoita voimakkaasti”

Dagmarin toimitusjohtaja Krista Elopuro kävi markkinoijille tehdyn kyselyn tulokset läpi.

Ensimmäinen reaktio monella markkinoijalla on Elopuron mukaan ollut keskeyttää ennalta suunnitellut markkinointitoimenpiteet, mikä varmasti onkin ollut koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa järkevää.

”Mutta samaan aikaan tämä poikkeustilanne on myös pakote tehdä asioita entistä paremmin ja asiakaslähtöisemmin. Tämä on suuri mahdollisuus brändeille nousta esiin ja erottua esimerkiksi positiivisen pr:n keinoin.”

”Markkinoinnilla on nyt erityisen suuri tehtävä siinä, että elämä ja arki jatkuu ja maailmassa on muutakin kuin huonoja uutisia myös pitkällä tähtäimellä”, korostaa Elopuro.

Elopuron tavoin myös Nesteen Vice President, Marketing and Service Design, Mika Hyötyläinen näkee markkinoinnin nykytilanteen vahvasti pidemmän aikavälin muutoksena.

“Nykyinen tilanne muuttaa markkinoita voimakkaasti. Samalla se muuttaa koko tapaa, jolla tulevaisuudessa markkinoimme.”

”Jos ymmärtää, mitä muutos tarkoittaa asiakkaiden käyttäytymisessä, tulee miettiä uudelleen myös koko markkinointistrategia, fokus ja prioriteetit”, sanoo Hyötyläinen.

Toimialojen erilaisuus näkyy

Kyselyssä haluttiin selvittää myös organisaation markkinointitoimien päätöksenteon lähteitä poikkeustilanteessa. Niiden 62 organisaation kohdalla, jotka kertoivat nyt kiihdyttäneensä markkinointiaan, päätöksen tästä oli tehnyt 41 prosentissa tapauksista markkinointijohto ja samalla 41 prosentin osuudella yrityksen ylin johto.

Organisaatioissa, joissa markkinoinnin hanat on laitettu kiinni tai tiukemmalle, päätös on tullut 52 prosentissa tapauksista ylimmältä yritysjohdolta. Yksittäisillä asiantuntijoilla on kyselyn mukaan myös ollut jonkin verran valtaa vaikuttaa näihin päätöksiin.

Toimialojen erilaisuus näkyy kyselyssä, ja esimerkiksi matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan puolelta kerrottiin luontaisista syistä pidettävän pienempää meteliä nyt itsestään. Viestien sävy askarruttaa monia ja useat vastaajat kertoivatkin miettivänsä myös markkinoinnin eettisyyttä kriisin aikana.

”Varovaisuutta ilmassa: mitä saa sanoa, mitä ei kannata sanoa, onko tämä nyt korrektia, onko nyt väärä hetki. Toisaalta toiset pitävät ennalta suunnitellun linjansa jopa jääräpäisesti ilman hienovaraistakaan olosuhteisiin liittyvää säätöä eikä se ole välttämättä kaikista fiksuin teko nyt”, todetaan eräässä avoimessa vastauksessa.

Nykytilanne on osalle toimijoista myös mahdollisuus, ja siihen on tartuttu luomalla uutta: kyselyssä moni kertoi lähteneensä tekemään uusia sisältöjä, nostaneensa välittömästi digitaalisia panostuksiaan ja ottamaan ilmaherruutta.

”Koska kukaan muu ei sitä tee. Markkinoinnin huomioarvo on paljon parempi tällä hetkellä, koska kuluttajat ja päättäjät eivät ole mainosähkyssä”, eräs vastaaja ilmoittaa.

Nesteen Mika Hyötyläinen haluaakin muistuttaa kaikkia markkinoijia tällä hetkellä kysymään itseltään erityisesti kaksi kysymystä.

”Miten muutos, joka nyt on alkanut vaikuttaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä markkinointistrategiaanne? Entä millä osa-alueilla koette merkittävimmät muutokset?”, Hyötyläinen toteaa.

MarkkinointiKollektiivi on yhteisö, johon kuuluu yli 14 000 markkinointiosaamisen kehittämisestä kiinnostunutta alan ammattilaista eri puolilta Suomea.

Verkosto järjestää yhdessä kumppaneidensa kanssa koulutuksia, teematapahtumia ja mentorointiohjelmia sekä tuottaa sisältöjä omaan markkinointiaiheiseen blogiin ja podcastiin.