Asia käy ilmi markkinointiviestinnän yhtiö Dentsu Aegis Network in globaalista CMO-tutkimuksesta.

Tutkimukseen osallistui yli tuhat senior-tason markkinointipäättäjää ja Chief Marketing Officeria, CMO’ta, kymmenestä maasta, muun muassa Yhdysvalloista, Italiasta, Isosta-Britanniasta, Espanjasta, Venäjältä, Japanista ja Australiasta.

Haastatteluista käy ilmi, että digitaalisessa maailmassa brändit siirtyvät entistä enemmän pois vain digitaalisten kanavien optimoinnista aitoon digitaalisten mahdollisuuksien tuottamaan isoon muutokseen markkinoinnissa.

Kahdeksan kymmenestä vastaajasta tunnisti digitaalisen transformaation, ja samalla myös innovaatio- ja tuotekehitysagendan ajamisen tärkeäksi seuraavien 2–3 vuoden aikana.

Markkinointijohtajat kokevat kuitenkin, että liiketoiminnan vaatiman digitaalisen muutoksen ja disruptiivisen innovaation ajaminen on haastavaa, sillä lyhyen tähtäimen digimittarit eivät salli keskittymistä pitkän tähtäimen kehitystyöhön.

Liki kaksi kolmasosaa (64 prosenttia) tutkimukseen vastanneista markkinointipäättäjästä sanoo, että heillä on jatkuvasti suuri paine osoittaa lyhyen tähtäimen kampanjoiden toimivuutta. Suurimmalla osalla brändeistä markkinoinnin isot tavoitteet on asetettu kuitenkin 1–3 vuoden tähtäimellä.

Usein pitkän tähtäimen markkinoinnin strategioiden suorittaminen vaatii investointeja. Puolet vastaajista on huolissaan näiden resurssien saamisesta. Vastaajat kokevat, että paineen ollessa lyhyen tähtäimen tavoitteissa isommat investoinnit eivät ole fokuksessa.

Markkinointibudjetit ovat jo pitkään olleet tiukoilla, kun esimerkiksi IT-hankkeet ja muu digitaalinen kehitys syö usein markkinointibudjetteja. Vastaajista 41 prosenttia raportoikin budjettien pienenevän vuonna 2020, vaikka samaan aikaan 64 prosenttia kertoo yrityksen kasvattaneen liiketoiminnan tulosta merkittävästi.

Luovuus ja asiakaskokemus keskeisessä asemassa

Suuri osa markkinointipäättäjistä, 85 prosenttia vastaajista, näkee luovat ratkaisut tärkeänä asiana liiketoiminnan menestyksen kannalta, mutta vain 54 prosenttia on sitä mieltä, että heidän luova tuotantonsa on hyvällä tasolla.

Vastaajista 84 prosenttia uskoo, että datan ja sen analysoinnin hyvä hallinta on kriittistä liiketoiminnan kannalta. Kuitenkin vain 49 prosenttia luottaa siihen, että heidän tiiminsä suoriutuu tästä tällä hetkellä.

Niin ikään suuri enemmistä markkinointipäättäjistä (83 prosenttia vastaajista) pitää kanavarajat ylittävää saumatonta asiakaskokemusta tärkeänä asiana, mutta vain 60 prosenttia usko, että he suoriutuvat tästä hyvin tällä hetkellä.

Vastaajista 47 prosenttia kertoo aikovansa sijoittaa entistä enemmän rahaa seuraavina vuosina nimenomaan asiakaskokemuksen parantamiseen ja asiakassuhteen tiivistämiseen luovien ratkaisuiden avulla. Hieman pienempi osuus (37 prosenttia vastanneista) aikoo investoida innovaatiotoimintaan saman asian ympärillä.

Markkinointiviestinnän konserni Dentsu Aegis Network toimii 145 maassa ja työllistää yli 46 000 ihmistä globaalisti.

Suomessa konserni työllistää noin 200 markkinoinnin ammattilaista.

Dentsu Aegis Networkiin kuuluvat Suomessa digitaalisen markkinoinnin toimisto iProspect, sisältömarkkinointitoimisto John Brown Media, mediatoimistot Carat ja Vizeum, luova toimisto Isobar, kokemuksellisen markkinoinnin toimisto MKTG, ulkomainontaan erikoistunut Posterscope, data- ja analytiikkayksikkö Dentsu Data Services sekä ohjelmallisen ostamisen yhtiö Amnet.

Dentsu Aegis Network Oy:n liikevaihto viime vuonna oli 171 miljoonaa euroa, myyntikate 21 miljoonaa euroa. Voittoa tehtiin lähes neljä miljoonaa euroa liiketulosprosentin ollessa 19 %.