Avidly pyytää nyt ehdotuksia yhteiskunnallisesti merkittävästä kohteesta, joka tulee näkymään yhtiön toiminnassa koko vuoden. Avidly lupaa kohteelle työaikaansa sekä tulee edistämään kohteen asiaa verkostoissaan.

Muutoskohdetta saa ehdottaa kuka tahansa sivulla www.tomorrowbono.fi helmikuun 22. päivään asti. Ehdotettava kohde voi Avidlyn mukaan olla järjestö, yritys, yhteisö tai vaikka yksittäinen henkilö. Kohde julkaistaan helmikuun lopussa

Valittavalle kohteelle Avidly lupaa veloituksetta työaikaansa, huomiota ja väsymätöntä ponnistelua muutoksen aikaansaamiseksi.

Kampanjan lähtökohtana on toimitusjohtaja Jyrki Vaittisen mukaan yhtiön halu olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa parempaan suuntaan konkreettisten tekojen kautta.

"Haluamme muuttaa jotain asiaa paremmaksi. Markkinointi on tänä päivänä tekoja ja osallistumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Haluamme rohkaista asiakkaita tämän tyyppiseen tekemiseen", Jyrki Vaittinen kertoo M&M:lle.

Vaittinen korostaa, että on tärkeää, että muutoksesta ja kehityksestä ei vai puhuta, vaan niiden eteen myös tehdään asioita. Hänen mukaansa kyseessä ei ole vain yhtiön teko vaan koko henkilökunnan yhteinen ponnistelu.

"Mikä tahansa asia tässä kampanjassa nousee esille ja tulee valituksi, iso toiveemme on, että tämä asia sitoutuu arvoihin, joita yhtiönä edustamme, ja ihmiset kokevat, että tämän asian muuttaminen tuntuu oikealta, jolloin kaikki ovat halukkaita antamaan oman panoksensa muutoksen tekemiseen."

Konkreettiset toimenpiteet muutoksen ajamiseksi määrityvät, kun yhtiö tietää, mitä asiaa lähdetään muuttamaan.

"Tämä on meille hyppy tuntemattomaan. Olemme luvanneet, että ryhdymme ponnistelemaan, että tämä valittu asia muuttuu. Konkreettiset toimenpiteetmäärittyvät sen mukaan, mikä valituksi tulee. Tarvittaessa tähän työhön investoidaan myös rahaa, mutta taloudellinen panostus arvioidaan sen jälkeen, kun valinta lopullinen on tehty", Vaittinen kertoo.

Vastuullisuus kannattaa

Avidlyn luova johtaja Risto Etelämäki kertoo, että #tomorowbono-ohjelman käynnistäminen on strategista työtä, joka kulkee vankasti käsi kädessä liiketoiminnan kehittämisen kanssa.

"Toimimalla vastuullisesti lisäämme asiakkaidemme ja henkilöstömme sitoutumista sekä rakennamme uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Olisi paljon vaarallisempaa jäädä yhteiskunnallisten ilmiöiden ja keskusteluiden ulkopuolelle", painottaa Etelämäki.

Vastuullinen toiminta ja kantaaottavuus ovat tänä päivänä yhä keskeisempi osa yritysten missiota. Myös Avidlyssä ajatellaan, että yritysten tulee osallistua vuoropuheluun ja vaikuttamiseen.

"Maailmalla menestyneimmät yritykset ottavat rohkeasti kantaa ja toimivat näkyvästi yhteiskunnallisten teemojen puolesta. Suomessa tätä ei olla vielä paljonkaan nähty. Haluamme toimia tässä edelläkävijänä, sillä yritysten kautta on mahdollisuus saada aikaan todellista muutosta", sanoo Etelämäki.

Toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen arvioi, että rohkeus tehdä asioita ja ottaa kantaa isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin on markkinoinnissa ja yritystoiminnassa trendi, jonka hiipuminen ei ole näköpiirissä.

"Vielä on paljon tekemistä. Rohkeus tehdä asioita on edelleen haaste yrityksille. Jos vastuullisuus ja teot jäävät liikaa yrityksen teoiksi, se voi tuntua päälle liimatulta. Henkilökunnan mukaan saaminen muutoksen tekemiseen on tärkeä tavoite meille. Emme halua puhua pelkästään yrityksen äänellä", korostaa Vaittinen.

Valitsemalla yhden kohteen koko vuodeksi Avidly kertoo tähtäävänsä konkreettisen, isomman muutoksen aikaansaamiseen.

"Tomorrowbono-ohjelma ei ole yksittäinen pro bono -työ tai kampanja. Haluamme rakentaa isomman ilmiön, joka tuo yhteen meidät, asiakkaamme, henkilöstömme ja sidosryhmämme saman asian ympärille", kertoo Etelämäki.

Aiemmin nimellä Zeeland Family tunnettu Avidly on markkinointiviestinnän konserni, joka toimii 11 paikkakunnalla Suomessa. Yrityksellä on toimistot lisäksi Tukholmassa, Oslossa ja Aarhusissa.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 15,7 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 12 prosenttia. Myyntikate oli viime vuonna 12,9 miljoonaa euroa. Liikevoittoa toimisto teki 1,1 miljoonaa euroa.