Kilpailulakitutkinta

M&M 26.1.2016 10:29 päivitetty 3.3.2016 15:38

Matkahuollon kilpailulakikiista etenee markkinaoikeuteen - "Saimme viranomaisilta ristiriitaista ohjeistusta lain tulkintaan"

Matkahuolto pitää viraston esittämää seuraamusmaksua perusteettomana.

Matkahuollon toimintaa tutkinut Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että Matkahuolto on ollut osana linja-autoyritysten kilpailua rajoittamaan tähtäävää toimintaa.

Viraston mukaan Matkahuolto on rajoittanut kilpailua sulkemassa reittiliikennelupavuorot pois aikataulujärjestelmästään syksystä 2010 kevääseen 2012.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo myös, että Matkahuolto olisi osallistunut kilpailijoiden väliseen kiellettyyn yhteistyöhön pakettipalveluiden osalta käyttämällä tarveharkintaa kuljetusjärjestelmänsä mukaanotosta.

Matkahuolto kiistää, että se olisi osallistunut esitetynlaiseen kilpailun rajoittamiseen. Yritys sanoo toimineensa kaikissa tilanteissa kulloinkin voimassa olleiden lakien ja viranomaisohjeiden sekä KKV:n aiempien päätösten puitteissa.

”Joukkoliikennelain muututtua joulukuussa 2009 tilanne oli pitkään epäselvä ja saimme viranomaisilta ristiriitaista ohjeistusta lain tulkintaan koskien uusia reittiliikennelupavuoroja. Reittiliikennelupavuoroihin tuolloin liittynyt menettelymme ei koskenut tiettyjä bussiyrityksiä, vaan eri bussiyritysten liikennöimiä yksittäisiä reittiliikennevuoroja, joilla lipputuotteitamme ei kelpuutettu. Olemme kaiken aikaa toimineet matkustajan edun mukaisesti ja noudattaneet viranomaisten ohjeita lain tulkinnasta sitä mukaa kun niitä on meille annettu”, sanoo Matkahuollon toimitusjohtaja Jarmo Oksaharju tiedotteessa.

”Pakettipalveluiden mukanaolo osana väitettyä kilpailulain rikkomusta on erittäin yllättävää, sillä Kilpailu- ja kuluttajavirasto totesi viimeksi kesäkuussa 2011 antamassaan ratkaisussa Matkahuollon toiminnan olevan kilpailulain mukaista.”

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on esittänyt tilanteesta seuraamusmaksua, joka Matkahuollon mukaan on perusteeton.

Nyt tutkinta etenee markkinaoikeuteen ja Matkahuolto kertoo olevansa sisältöön tyytyväinen.

”Olemme avustaneet virastoa tutkinnassa kaikin tavoin ja olemme tyytyväisiä, että prosessi on yli neljän vuoden tutkinnan jälkeen edennyt esitysvaiheeseen, ja nyt markkinaoikeus pääsee punnitsemaan asiaa”, Oksanen kommentoi.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö