Suomen maakuvassa on kulttuurin ja matkailun kohdalla vielä kasvun varaa, ilmenee 50 maata vertailleesta Anholt JFK Roper Nation Brands Index -selvityksestä.

Kaikkiaan Suomen maakuva on 17. vahvin vertailluista maista. Eniten Suomea arvostetaan hyvästä hallinnosta, jonka osalta Suomen sijoitus on kahdeksas.

Vuodesta 2005 alkaen tehty Nation Brands Indexin katsotaan olevan maailman kattavin maabrändiselvitys ja -vertailu. Tutkimus on toteutettu heinäkuussa 2016 kahdessakymmenessä maassa, jossa jokaisessa on suoritettu yli 1 000 haastattelua.

Vertailussa ei tehdä tasoituksia maiden bruttokansantuotteen suhteen. Suomi siis kilpailee sijoituksissa suoraan suurten maiden kanssa. Yhdysvalllat ja Saksa olivat jälleen vertailun ensimmäisellä ja toisella sijalla. Vertailussa mukana olleista Pohjoismaista Ruotsi on kymmenentenä ja Tanska sijalla 13. Suomi on tasaisesti sijoittunut sijalle 17, paitsi vuosina 2008 ja 2014, jolloin sijoituksemme oli 18. Suomen vahvin kokonaissijoitus tulee Ruotsista, joka sijoittaa Suomen sijalle yhdeksän.

Maakuvaa vertaillaan kuudella akselilla, joista jokaisessa on useampi alakategoria. Hallinnon, matkailun ja kulttuurin lisäksi kategoriat ovat vientituotteet ja –yritykset, ihmiset sekä työperäinen maahanmuutto ja investoinnit.

Viennin suhteen Suomi sijoittuu 15. Sijoitusta laskee kulttuuri, jonka osalta Suomen sijoitus on keskinkertainen tai heikko kaikkialla muualla paitsi Kanadassa ja Ruotsissa. Kulttuurin kokonaissijoitus on 27. Suomen ihmiset sijoittuvat korkealle erityisesti Kanadassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Puolassa ja Saksassa.

Suurin osa arvioijamaista sijoittaa Suomen matkailu-kategoriassa muihin sijoituksiin verrattuna alhaalle. Suomi on kuitenkin nostanut sijoitustaan kyseisellä akselilla kolmessa vuodessa viidellä pykälällä sijalle 22.

Ministeriö muistuttaa, että maakuvalle ja maabrändin ranking-sijoituksille on ominaista se, että se yleensä muuttuu hyvin hitaasti. Suomi mielletään hyvin toimivaksi ja osaavaksi maaksi, mutta ehkä vähän kylmäksi ja kliiniseksi.