Media-alan haasteisiin lukeutuvat mitä suurimmassa määrin valeuutiset ja valheellisen tiedon leviäminen. Maailman merkittävimpiin lehtitaloihin lukeutuvat The New York Times pyrkii löytämään ratkaisuja alan tulevaisuutta määrittäviin isoihin kysymyksiin lohkoketjujen kautta, uutisoi The Next Web.

NYT kertoo käynnistävänsä "The News Provenance Project" -nimeä kantavan hankkeen, jossa se ottaa käyttöönsä lohkoketjualusta Hyperledger Fabricin ja hyödyntää innovaatiokeskus IBM Garagen apua.

Tarkoituksena on rakentaa tietokanta, jonka kautta olisi mahdollista yrittää varmistaa journalistisissa julkaisuissa käytettyjen kuvien aitous. NYT uskoo pystyvänsä takaamaan kuvien aitouden syöttämällä alkuperäiset kuvat lohkoketjuun.

Teoriassa tällä tavoin olisi mahdollista luoda eräänlainen kuvien arkisto, joka näyttää jokaisen lohkoketjuun syötetyn alkuperäisen kuvan kohdalla, mistä kuva on alun perin lähtöisin ja onko sitä muokattu millään tavoin ensimmäisen julkaisun jälkeen.

Toistaiseksi kyse on innovaatiosta, jonka teknistä toteutusta ja toimivuutta NYT lähtee selvittämään loppuvuoden aikana. Oman pilotointityönsä ohella lehti aikoo toteuttaa käyttäjätutkimuksen varmistaakseen, että järjestelmä todella toimii suunnitellulla tavalla.

Mikäli hanke käynnistyy, kuten NYT ennakoi, se aikoo soveltaa teknologiaa kuvien ohella myös muihin journalismin osa-alueisiin.

Lohkoketjuteknologian (engl. blockchain) periaate on, että toisilleen vieraat toimijat voivat lohkoketjualustaa, kuten Hyperledger Fabricia, käyttämällä tuottaa sekä ylläpitää hajautettuja tietokantoja yhdessä. Lohkoketjuteknologiaan pohjautuvat esimerkiksi kryptovaluutat.

Kuka tahansa pystyy olemaan ketjussa mukana ja varmistamaan, mitä siellä on tapahtunut, sillä lohkoketjun kaikki lohkot ovat jokaiselle käyttäjälle samanlaisia, ikään kuin kansioita, joita jokainen voi tarkastella omalta tietokoneeltaan käsin. Juuri tämä on syy, jonka vuoksi NYT näkee lohkoketjuteknologian mahdollisuutena selvittää nimenomaan materiaalin alkuperään ja aitoututeen liittyviä kysymyksiä.

Helppoa ja vaivatonta urakasta ei tule, eikä onnistumisesta ole takeita. Monimutkaisiin matemaattisiin algoritemihin pohjaava teknologia on kaikkea muuta kuin yksinkertainen, eikä se ole vielä juurtunut osaksi ihmisten arkielämää.